H. Nihal ATSIZ: Kim Millî Kahramandır?

Kim Millî Kahramandır?

H. Nihal ATSIZ

 

Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman, her yerde kahramanlar yetişmiştir. Kahramanlık insan erdemlerinin en yücesidir. Milletlerin de kahramanları sayısınca itibar kazandığı ve dayanıklı olduğu bilinen gerçeklerdendir.
Fakat sadece «kahraman» olmakla «milli kahraman» olmak arasında fark vardır. «Millî kahraman», tesirini daha büyük çapta gösteren, gelecek yüzyıllara da kumanda eden, unutulmaz izler bırakan kimsedir. Millî kahramanlar, milletlerin hayatına yön verir.
Millî kahraman olmak için mutlaka yüksek makamda bulunmaya lüzum yoktur. Meselâ 30 yıldan beri Amerikalılara ve Filipinlilere teslim olmadan
tek başına Lübang adasında yaşayan ve bugün 51 yaşında bulunan Japon Teğmeni Onoda da bir millî kahramandır. Onun, vaktiyle almış olduğu buyruğa uyarak direnmesinin gerçi Japon savunmasına hiçbir yatarı dokunmamışsa da. temsil ettiği kahramanlık ruhu ile Japon milletine şeref ve gurur vermiş. tarihe ebedî bir kahraman olarak geçmiştir.
Millî kahramanlar bir millete hız veren enerji kaynaklarıdır. Onlar olmadan büyük bilgin, dâhî şair veya filozof yetiştirmenin değeri ve mânâsı kalmaz.
Hindistan, filozoflar ve şairler yetiştiren, fakat millî kahraman çıkaramayan ülkelerin nasıl yaşadıklarına iyi bir örnektir.
Fakat şunu da unutmamalı ki millî kahraman yetiştirdiği halde onları unutan bir millet, hayvan sürüsünden biraz farklı bir yığındır. Ergeç başkaları tarafından güdülmeye mahkûmdur.
Millî kahramanları unutmak nasıl bir felâketse sahte millî kahramanlar uydurmak da o kadar vahim bir rezalettir. Bu; hırsızlığı zekâ, dolandırıcılığı dehâ saymakla eşit bir faziletsizliktir.
Kendi eski tarihimizden örnek vermek gerekirse milâttan önceki üçüncü yüzyılda, atını ve evdeşini verdiği halde vatan parçasını düşmana vermeyen ve Türk milletini yaratan Tanrıkut Mete’yi millî kahraman tipi olarak gösterebiliriz. O, yenmiş bir millî kahramandı.
Yenilmiş millî kahraman tipi ise Kür Şad’dır. O delice kahramanlık olmasaydı Türkler Çin’de erimiş ve Türk devletine hâkim olan zayıf Sırtarduşlar Çin’le başa çıkamayacağı için Türk milleti bugün yer yüzünden silinmiş olacaktı. Hepsi ölen 41 kişinin koca bir imparatorluğa dehşet salması onların nasıl millî kahramanlar olduklarının senedidir. O yenilmiş ve öldürülmüş millî kahramanlar daha sonraki zaferlerin ve bütün millî hayatın yaratıcıları olmuştur. Çünkü millî kahraman olmak için inanmak ve ölümü göze almak şarttır.
Yeni tarihimize gelince, bunun yalnız Kurtuluş Savaşı devresini alarak hangi millî kahramanları yetiştirdiğini düşünürsek vereceğimiz hüküm hiç tereddütsüz şu olacaktır: Kurtuluş Savaşı’nın iki millî kahramanı, en karanlık günlerde bile bu işin başarılacağına inanan Kâzım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşalar’dır. Biri iyi silâhlı Ermeni ordusunun yarısı kadar bir kuvvetle bozguna uğratarak, öteki bir destan savaşı elan Sakarya’yı ve imha savaşının güzel örneği Dumlupınar’ı kazanarak bu pâyeyi almışlardır. Bu savaşların Türk ve cihan hayatındaki tesirleri hâlâ devam etmektedir.
Kurtuluş Savaşı’nın birçok kahramanı daha vardır. Fakat başta ünlü asker Mareşal Fevzi Çakmak olduğu halde bunların hiçbiri millî kahraman olacak ayarda değildir.
Gerçekler balçıkla sıvanamaz. Hiçbir defteri olmayanları bugün millî kahraman ilân etseler bile yarın onlar o mevkiden indirilir.
Stalin’in cesedi de aynı sebeplerle Lenin’in yanından alınarak yok edildi.
11 Mart 1974

ÖTÜKEN, MART 1974, SAYI:3 (123)
***
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ
KİM MİLLİ KAHRAMAN?

YUNUS BUĞRA YILMAZ ARŞİVİNDEN

ÖTÜKEN
AYLIK TÜRKÇÜ DERGİ
KURULUŞ TARİHİ: OCAK 1964
DÖNEM:11
SAYI:3(123)
SAHİBİ : ATSIZ
SORUMLU MÜDÜR: ERDOĞAN SARUHANOĞLU

SAYMAN: İZZET YOLALAN
KAPAK: REFET KÖRÜKLÜ
TARİH: MART 1974
YAYIN YERİ: İSTANBUL