Kategori Arşivi: Hüseyin Nihal ATSIZ

H. Nihal ATSIZ: TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET

TÜRKÇÜLÜK VE SİYÂSET H. Nihal ATSIZ14 AĞUSTOS 1972  / ÖTÜKEN Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset

H. Nihal ATSIZ: BİZ NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ

BİZ NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ H. Nihal ATSIZ 15 ŞUBAT 1966  /   ÖTÜKEN Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne istediğini bilmeyen milletin de güçlükler, başarısızlıklar ve bozgunlarla karşılaşacağı muhakkaktır.

H. Nihal ATSIZ: PARTİLER VE TUTUMLARI

PARTİLER VE TUTUMLARI  H. Nihal ATSIZ Mecliste temsilci bulunduran sekiz parti, gerek program ve tüzükleri, gerekse adları ile, savundukları prensipleri öne sürmüş gözüküyorlarsa da “hakikat” henüz bu merkezde olmaktan uzaktır. Çünkü partiler

  H. Nihal ATSIZ: BİZE BİR “GENÇLİK” LÂZIMDIR

BİZE BİR “GENÇLİK” LÂZIMDIR Hüseyin Nihal ATSIZ “Bir milletin ikbali gençliğinin terbiyesine mevdudur.” Layibniç bu sözünde çok haklıdır. Bugünün çocukları, bugünün gençleri yarının kumandanları, idarecileri, kanun yapıcılarıdır. Bugün mazbut bir ahlâk, ilmî

Hüseyin Nihal ATSIZ: Korkular

KORKULAR   Hüseyin Nihal ATSIZ “Enver Paşa’nın Türkistan’da şehit oluşu, “memleketi batıran şuursuz bir Turancılık macerası” diye gösterilir de, Nurhak dağlarında Türk Devleti’ni yıkmak isteyen beş-on zavallı, “sınıfsal bilinçin kahramanları” diye alkışlanır.”

H. Nihal ATSIZ: TURANCILIK

TURANCILIK H. Nihal ATSIZ   Turancılık, Türkiye’de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman Türklerle akraba milletleri de içine alan bir sistem halinde düşünülmekle beraber bugün “Turancılık” deyince Türkiye’de anlaşılan şey,

H. Nihal ATSIZ: VEDA

18 OCAK 1952 / ORKUN 68. Sayı VEDA Birçok Türkçünün maddi, manevi yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idare edenlerin yorgunluğu yüzünden kapanıyor. Bu kararı verenlerin ızdırabı büyüktür. Uzun konuşma, tartışma ve danışmalardan sonra,

H. Nihal ATSIZ: Türk Ahlâkı

27 TEMMUZ 1951 ORKUN, Sayı: 43 TÜRK AHLÂKI Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci olduğunu söylerken, milli bir övünme duygusuna kapılmış değildi. Çok tarih okumuş, milli maziyi öğrenmiş ve düşmanlarımızın bizim hakkımızda

H. Nihal ATSIZ: “MİLLÎ SECİYE” BUHRANI

15 HAZİRAN 1932 ATSIZ MECMUA “MİLLÎ SECİYE” BUHRANI Garp medeniyetine, bu medeniyetin iflâs etmek üzere olduğu bir sırada girmemiz, bizim için hakikaten bir talihsizlik oldu. Zaten memlekette muhtelif zümrelerin birbirinden büyük ayrılıklarla

H. Nihal ATSIZ: Millî Kalkınma Programımız

1 ŞUBAT 1962 ORKUN, Millî Yol, Sayı:6, 2 Mart 1962, s.14 TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRI  Milletimiz Orta Asya’daki hayatının en eski yüzyıllarında atı ehlileştirmek suretiyle mesafeleri kısaltmayı bilmiş, böylelikle geniş bölgeleri kontrol etmek

H. Nihal ATSIZ: TÜRK MİLLETİNİN ASIL MESELELERİ

14 ŞUBAT 1964 ÖTÜKEN, Sayı:2 TÜRK MİLLETİNİN ASIL MESELELERİ Dünya gitgide daha çok modaların tesirinde kalıyor. Moda artık yalnız iradesiz kadınları değil, fikir ve sanat alanını da dalgalandıran bir faktör oluyor. Bakıyorsunuz

H. Nihal ATSIZ: Millî Mukaddesat Düşmanları

Milli Mukaddesat Düşmanları Hüseyin Nihal Atsız En iptidaisinden en medenisine kadar her topluluğun mukaddes tanıdığı bazı değerler vardır. Bazı dağlar, ırmaklar veya göller; bazı timsaller, renkler veya hayvanlar yahut bazı şahıslar topluluğun

H. Nihal ATSIZ: TÜRKÇÜLÜK VE SİYÂSET (1972)

TÜRKÇÜLÜK VE SİYÂSET *** H. Nihal ATSIZ *** Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset yani taktik

H. Nihal ATSIZ: Dr. HASAN FERİD CANSEVER

Dr. HASAN FERİD CANSEVER  H. Nihal ATSIZ ÖTÜKEN / 18 HAZİRAN 1970  Doktor Hasan Ferit Cansever, 1944-1945 Irkçılık Turancılık dâvasının mahkemeye sürüklediği 23 sanığın arasında en yaşlısı idi. Daha önceden de tanışmış

H. Nihal ATSIZ: Adsız Şiir

        Adsız Şiir     Dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız, Ukbâda belki olsa gerek itibârımız. Ağyâr gül kopardı dikenden demet demet, Hâr oldu bağrımızda çiçek yüzlü yârımız. Yükseldi

Hüseyin Nihal ATSIZ: MEHMED ÂKİF

MEHMED ÂKİF Hüseyin Nihal ATSIZ Âkif, şair, vatanperver ve karakter adamı olmak bakımından mühimdir. Şairliğine kimse itiraz edemez. Onun oldukça bol manzum eserleri arasında öyle parçalar vardır ki Türk edebiyatı tarihinde ölmez