Kategori Arşivi: Erol GÜNGÖR

Erol GÜNGÖR: “İslâm’ı Hayata Açmak”

“İslam’ın Bugünkü Meseleleri” kitabının ikinci baskısına yazdığı sunuş yazısıdır. İslâm’ı Hayata Açmak Prof. Dr. Erol GÜNGÖR -İkinci Baskı Yapılırken- Bu kitap -İslam’ın Bugünkü Meseleleri- birbuçuk yıl önce yayınlandığı zaman ümid edilenin çok

Röportaj: EROL GÜNGÖR İLE BİR KONUŞMA (1972)

Töre Yazı Ailesi – Röportaj DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR İLE BİR KONUŞMA KONUŞAN: DENİZ DAĞOĞLU _______________________________________________________ Yazı ailemizin en güçlü kalemlerinden biri olan sayın Erol Güngör, Türkiye’deki “ilim adamı” boşluğunu, gerek çalışmaları,

Erol GÜNGÖR: İttihâd-ı İslâm ve Hilâfet

Erol GÜNGÖR / İslamın Bugünkü Meseleleri Çokluk İçinde Birlik I İttihâd-ı İslâm ve Hilâfet İslâm âleminde İslâm birliği eereyânı ile milliyetçilik hareketleri aynı zamana rastlar. Bu zâhirî garâbet ondoku- zuncu yüzyılın son

Erol GÜNGÖR: Milliyetçilik ve Milletlerarası İslâm Dayanışması

Erol GÜNGÖR / İslam’ın Bugünkü Meseleleri Çokluk İçinde Birlik II Milliyetçilik ve Milletlerarası İslâm Dayanışması I 1977 yılına ait istatistiklere22 göre, içinde müslüman cemâati yaşayan ülke sayısı altmışı geçmektedir ve dünyada yaşayan

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR: TANZİMAT ÜZERİNE BİR KAÇ NOT

TANZİMAT ÜZERİNE BİR KAÇ NOT Prof. Dr. Erol GÜNGÖR (TÖRE’nin 100. sayısında başlattığı «Dün neydik, bugün nereye geldik, niçin? Ve Türk Milleti’nin hayatında Tanzimatın rolü» konulu anketle ilgili olarak Erol Güngör’ün 102.

Ahmet B. ERCİLASUN: EROL GÜNGÖR HAKKINDA

EROL GÜNGÖR HAKKINDA   Doç. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN Töre’nin 133. sayısında (Haziran 1982) derginin 12 yılını değerlendirirken «Erol Güngör kültür problemini inceledi. Kültür meselemizin farkına varamadığımız inceliklerini ilmi bir gözle, fakat

Erol GÜNGÖR: DİN MESELESİ -I-

EROL GÜNGÖR DİN MESELESİ   Onyedinci yüzyıl sonlarında, kendisine Hıristiyanlık teklif eden Fransız misyonerlerine o zamanki Siyam Kralı’nın şu cevabı verdiği rivayet edilir : «Tanrı bütün dünyada tek bir dinin hakim olmasını

Kenan EROĞLU: “Altın Beyinli Adam” Erol Güngör

Erol Güngör “Altın Beyinli Adam”  Kenan EROĞLU “Erol Güngör” adı bizim nesil fikir ve düşünce hayatında çok çok önemli bir yer işgal eder. Yanılmıyorsam 1971 yılı başlarında yeni bir dergi çıkacağı “Devlet”

Erol GÜNGÖR: HEM ZALİM, HEM MAZLUM

HEM ZALİM, HEM MAZLUM Erol GÜNGÖR 4 Temmuz 1982 / Millet İsrail’in Lübnan’da Müslümanları toplu halde katlederken kendi memleketinde bir “soykırımı” konferansı toplaması ve orada bir toplumu toptan ortadan kaldırmak için yapılan

Erol GÜNGÖR: Milliyetçiler Arasında Birlik

Milliyetçiler Arasında Birlik Meselesi Doç. Dr. Erol GÜNGÖR TÖRE-Mayıs 1975, 48:21-27 Memleketimizde son siyasî hadiseler ve bunların doğurduğu bir siyasî ittifak dolayısiyle eski bir mesele yeniden münakaşa konusu haline gelmiş bulunmaktadır: Milliyetçilerin

Erol GÜNGÖR: YENİ BİR ANLAYIŞ

YENİ BİR ANLAYIŞ Erol GÜNGÖR 1 Haziran 1982 / Millet Hicrî Onbeşinci yüzyıla girişimizi kutlamak üzere Ankara’da Yazarlar Birliği bir toplantı tertipledi. İstanbul’un fetih yıldönümü ile aynı güne rastlayan bu toplantı Ankara’da

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR: AVRUPA VE İSLÂM – I

AVRUPA VE İSLÂM PROF. DR. EROL GÜNGÖR A. Toynbee bugünkü Batı toplumunun bir intihar hareketini temsil ettiğini söyler. Ona göre Batı dünyasının yarattığı büyük medeniyet, tıpkı dünya üzerinde gelip geçmiş bütün medeniyetlerin

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR: Millî Kültür ve Halk Kültürü

 Millî Kültür ve Halk Kültürü Erol Güngör   HALKÇILIĞIN hedefi millî kültüre ve bu kültürün sahiplerine dayanan bir millî devlet kurulmasıdır. Böyle bir hareket içinde Ziya Gökalp’ten beri münakaşa edilen kültür, medeniyet,

Erol GÜNGÖR: Dünden Bugüne Geçiş

Dünden Bugüne Geçiş Erol GÜNGÖR (Kültürde Eski ve Yeni yazısının devamıdır) Çocuk davranışlarında olduğu gibi kültür yaratmalarında da kusurları mazur göstermek için “Daha pek yeni” deriz. Bir şeyin az kusurlu olabilmesi için

Erol GÜNGÖR: Halk Kültürü ve Münevver Kültürü

Halk Kültürü ve Münevver Kültürü Erol GÜNGÖR Bundan önceki yazımızda Türkiye’deki halkçı programların gerçekleşmesi şanslarını tesbit etmek üzere halk ve münevver kültürleri arasındaki benzerlik ve farkları göstermeye başlamıştık. Orada çizdiğimiz umumî şemadan

Erol GÜNGÖR: Halkçılığın Sosyal Temelleri Üzerine

Halkçılığın Sosyal Temelleri Üzerine Düşünceler Erol GÜNGÖR Bütün milliyetçilik hareketlerinin ortak özelliklerinden biri ve belki en çok belirgin olanı halkçılıktır. Milliyetçiliğin dayandığı temel prensipler ve bu cereyanın tarih içinde geçirdiği macera gözönünde