Kategori Arşivi: İSLÂM

Erol GÜNGÖR: “İslâm’ı Hayata Açmak”

“İslam’ın Bugünkü Meseleleri” kitabının ikinci baskısına yazdığı sunuş yazısıdır. İslâm’ı Hayata Açmak Prof. Dr. Erol GÜNGÖR -İkinci Baskı Yapılırken- Bu kitap -İslam’ın Bugünkü Meseleleri- birbuçuk yıl önce yayınlandığı zaman ümid edilenin çok

Zeki Velidi TOGAN: YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT

YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT Zeki Velidi Togan Köprülü Armağanı, TTK, s.523-529. I. Fuad Köprülü’nün “İlk Mutasavvıflar”ı için başlıca kaynak olan Hazînî’nin “Cavâhir-ül-ebrâr min emvâc-i ’l-bihâr” artık Halis Efendi kitapları arasında bulunmamaktadır.

Yesevî Türbesi Kuşak Yazıları

GAYBIN ANAHTARLARI *** Hayati BİCE *** Yesevi Türbesi kubbe altı kuşak yazılarına bütünüyle hiç bir bir arada yer verilmemiştir. 7 Nisan 2022 tarihinde TVNET çekimleri için yaptığımız ziyarette bu yazıların anlaşılması için

Hayati  BİCE: ‘İslamofobi   ya da  Müslümanları İslam’la Korkutmak…

‘İslamofobi   ya da  Müslümanları İslam’la Korkutmak… Dr.  Hayati  BİCE Batılılar, fundamentalist (radikal) İslamcı gibi yaftalarla mahkum ettikleri pek çok İslâmî hareketi, karalama yoluna başvuruyorlar. Müslümanları adeta İslam ile korkutuyorlar İslamofobi, son

Fritz MEİER: SÛFİLİK ve İSLÂM

SÛFİLİK VE (İSLÂM) KÜLTÜRÜNÜN SONA ERİŞİ* Fritz MEİER KAYNAK: Ankara Üniversitesi DİL VE TARİH COĞRAFYA Fakültesi Dergisi Cilt XXVIII-Sayı:1-2 * Ocak-Haziran 1970 Bu şekilde formüle edildiğinde “Sûfîlik ve İslâm kültürünün sona erişi”

Prof. Dr. Hilmi DEMİR: Selefilerin Türbe Düşmanlığı

Mezarları ve türbeleri neden yıkıyorlar? Hilmi DEMİR 30.11.2019 Irak ve Suriye’de 2014 yılında sözde devletini ilan eden DEAŞ, yalnızca toprağın üstündekilere zulmetmedi. Bir o kadar da toprağın altındakiler zulüm gördü. Sünni mezarlık

Halim KAYA: “Yılların İzi” / Mahir İz Hatıratı

“MAHİR” BİR MUALLİMİN “İZ”LERİ Halim KAYA 08.02.2022 Mahir İz ismini ilk okuduğumuz kitaplarda kendisine yapılan atıflarla tanıdım. Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine geçişte kültür ve medeniyet taşıyıcı önemli kişilerden birisidir. Daha sonra “Din ve

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR: Timur ile İbn Haldun’un Buluşması

Endülüs’ten Türkistan’a, Bir Medeniyet Çemberinin Tamamlanışı: Yesevȋ Muhibbi Timur ile İbn Haldun’un Buluşması Mehmet Akif OKUR mehmetakifo@yahoo.com   Giriş Ünlü tarihçi Toynbee’nin Mukaddime’sinden “her hangi bir zaman ve mekanda bir zihin tarafından

Tayyar Altıkulaç: Sövülecek, Dövülecek ve Öldürülecek Adam

Tayyar Altıkulaç: Sövülecek, Dövülecek ve Öldürülecek Adam İsmail Küçükkılınç Diyanet İşleri Teşkilatı’nın eski başkanlarından Sn.Tayyar Altıkulaç’ın üç ciltlik hatıratını [Zorlukları Aşarken/3 Cild] bitirdiğimizde aradığını bulmuş bir okuyucu memnuniyetine ve mutluluğuna sahiptik. Hatırat yazacakların

Türkçe  – Akıl – Tasavvuf / Dr. Hayati BİCE

TAKDİM Tasavvuf, zikir vasıtası ile Allah ile doğrudan bir ilişki kuran sûfinin, kendi nefsini tanımakla Rabbini tanıması ve rızâsına ermesi ile gelişen bir ruhanî süreçtir. Uzun yıllardır Hazret Sultan Yesevî’nin hayatını ve

Prof. Dr. Cengiz TOMAR: Arap Dünyasında İbn Haldûn Yaklaşımları

Mit ve Gerçek Arasında: Arap Dünyasında İbn Haldûn Yaklaşımları Cengiz Tomar1 Between Myth and Reality: Approaches to ibn Khaldun in the Arab World Ibn Khaldun is one of the most discussed thinkers

Prof. Dr. Semih CEYHAN: İbn Haldûn’un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı

İbn Haldûn’un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı: Umranda Tasavvuf İlmi Semih Ceyhan Dr., TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, İstanbul.   İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) ilimlere (şer‘î ve aklî ilimler) bakışı üç boyutludur: Birincisi, ilimler

Dr. Hayati BİCE: “POSTMODERN MEHDİ”

“POSTMODERN MEHDİ” BU YIL GÜNCELLENİR Mİ?* “Postmodern Mehdi ve Taliban Hareketi” Üzerine Dr. Hayati BİCE   “Âhir Zaman” konusunun bütün zamanlarda müslümanların ilgi alanında olduğu Hoca Ahmed Yesevî şiirlerinden de kolayca anlaşılabilir. Günümüzden 900

Yaşar Nuri ÖZTÜRK: YESEVÎLİK

  YESEVÎLİK Yaşar Nuri ÖZTÜRK Türk mistik şuurunun oluşmasında ilk büyük etkiyi yapan kurum, Yesevîlik’tir. Yesevîlik’in etkisinin büyüklüğünü, ondan kaynak­lan*™ Bektaşîlik ve Nakşîlik’in etkilerini de göz önünde tutarak değerlendirmek gerekir. Türk irfanına

Gök Kubbemiz – Divân-ı Hikmet / Dr. Hayati Bice – TRT Avaz – 2. Bölüm

Gök Kubbemiz – Divan-ı Hikmet / Dr. Hayati Bice – TRT Avaz – 2. Bölüm Gök Kubbemiz – Divan-ı Hikmet – TRT Avaz – 2 Türk coğrafyasının manevi ve kültürel iklimine ruhlarıyla

Gök Kubbemiz – Ahmed Yesevi / Dr. Hayati Bice – TRT Avaz – 1. Bölüm

Gök Kubbemiz – Ahmed Yesevi – TRT Avaz – 1. Bölüm (2 Klip) Türk coğrafyasının manevi ve kültürel iklimine ruhlarıyla zenginlik katan bilgeler hakkında keyifli bir sohbet için “Gök Kubbemiz” programının ilk