Aylık arşiv: Mayıs 2022

Ayvaz GÖKDEMİR: ERKEN KİFAYET DUYGUSU

ERKEN KİFAYET DUYGUSU Ayvaz GÖKDEMİR Genç arkadaşlarımızı tehdit eden bir tehlike, erken kifayet ve kemal duygusudur. Buna hastalık da diyebiliriz.Tekamülü bir noktada durdurup dondurduğu ve müşterek çalışma, grup çalışması imkanını hemen hemen ortadan kaldırdığı için, halli gereken birinci sıradaki meselelerimiz arasına … Okumaya devam et

Ayvaz GÖKDEMİR, Edebiyat, Manşet, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Ayvaz GÖKDEMİR: ERKEN KİFAYET DUYGUSU için yorumlar kapalı

Zeki Velidi TOGAN: YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT

YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT Zeki Velidi Togan Köprülü Armağanı, TTK, s.523-529. I. Fuad Köprülü’nün “İlk Mutasavvıflar”ı için başlıca kaynak olan Hazînî’nin “Cavâhir-ül-ebrâr min emvâc-i ’l-bihâr” artık Halis Efendi kitapları arasında bulunmamaktadır. Yesevîlik tarihi için Hazînî’den daha mühim bir kaynak … Okumaya devam et

Genel, Manşet, Tasavvuf, Türk Yurtları, Zeki Velidi TOGAN kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Zeki Velidi TOGAN: YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT için yorumlar kapalı

A. Süheyl ÜNVER: Hz. Ebu’l-Feth’in Kabri Hakkında…

İKİ KABİR AÇILMAMALIDIR Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER Kim bunlar? Birisi şu bizim İstanbul’u alıp ta her daim yenileşen İstanbulluyu bir türlü yola koyamıyan Fatih, diğeri biçare Genç Osman. Bunların kabirleri açılacakmış. Neden, niçin? Neden? Çünkü Fatih zehirlenerek ölmüş. … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Kültür, Tarih, VEFA DEFTERİ kategorisine gönderildi | A. Süheyl ÜNVER: Hz. Ebu’l-Feth’in Kabri Hakkında… için yorumlar kapalı

Arif Nihat ASYA: FATİH ve YEDİ TAÇ

YEDİ TAÇ Arif Nihat ASYA Resimlerinden birinin karşısındayım: Tahminen beşte dört nisbetinde yandan, beşte bir nisbetinde önden olan portre, -ressamınca- kemeri sa­rımtırak mermer, kaidesi ve sütunları siyah somaki bir iç çerçeveye yerleştirilmiştir. Böylece -Bellini’nin tablosunda- bize ulu hâkanımız hem şehnişinden … Okumaya devam et

Arif Nihat ASYA, Manşet kategorisine gönderildi | Arif Nihat ASYA: FATİH ve YEDİ TAÇ için yorumlar kapalı

Yahya Kemal BEYATLI: İSTANBUL’UN İMÂRI (1935)

YAHYA KEMAL’İN İSTANBUL’UN İMÂRI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İstanbul vâlîsi — Efendim ekseriyetimiz vardır, müzâkereyi açıyorum. Söz Yahya Kemal Bey’indir. Yahya Kemal — Efendim İstanbul’un îmar plâ­nının kime verileceğine dâir rey vermek mes’ûliyetine iştirâk etmekle zihnim en ziyâde bir noktaya takıldı: Bu … Okumaya devam et

Edebiyat, Genel, Kültür, Manşet, Tarih kategorisine gönderildi | Yahya Kemal BEYATLI: İSTANBUL’UN İMÂRI (1935) için yorumlar kapalı

Nihad Sami BANARLI: AZÎZ İSTANBUL

AZÎZ İSTANBUL  Azîz İstanbul, Yahya Kemal’in 1913’den 1954’e kadar geçen 41 yıl içinde, İstanbul’a ve İstanbul Fethi’ne dair yazdığı yazıları; verdiği konferansları bir araya toplayan kitaptır. Şâirin, tedkîk, tenkîd, makaale, musahabe veya sâdece nesir nevîlerindeki bu yazılarının bir kısmı, evvelce, … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Edebiyat, Manşet, Okuma Kılavuzu, Tarih, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Nihad Sami BANARLI: AZÎZ İSTANBUL için yorumlar kapalı

Prof. Dr. Mustafa KAFALI: Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri

Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri Prof. Dr. Mustafa KAFALI   Suriye Osmanlı hakimiyetine girdiği 1516 yılından 1918 yılına kadar 400 seneden fazla bir zaman kuzeyde Halep ve güneyde Şam olmak üzere merkeze bağlı iki vilayet halinde idare edilmiştir. … Okumaya devam et

Genel, Mustafa KAFALI, Tarih kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Prof. Dr. Mustafa KAFALI: Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri için yorumlar kapalı

Yahya Kemal BEYATLI: EZAN VE KUR’AN

  EZAN VE KUR’AN Yahya Kemal Beyatlı   Birçok günlerimi Ziya Gökalp’le konuşarak ge­çirdim. Diyarbekir’in bir hârika olan bu oğlu konuş­tuğu zaman istikbâlin muhayyel bünyânını kuran dev gibi bir mîmâra benzerdi; ilk müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi bânî idi; … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Edebiyat, Manşet, Tarih, Yahya Kemal BEYATLI, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yahya Kemal BEYATLI: EZAN VE KUR’AN için yorumlar kapalı

Halim KAYA: BİR NESLE YÖN VEREN GAZETE: DEVLET

BİR NESLE YÖN VEREN GAZETE: DEVLET Halim KAYA               23.05.2022 “Şayet bu gençliğe Türk Milliyetçiliği fikrini vermez isek, o zaman karşımıza tehlikeli bir grup çıkar.”  İbrahim Metin   Osman Çakır Ağabey ile kuruluşunun 110.cu yılında 46. Genel Kurulu’nu yapan Türk … Okumaya devam et

Kültür, Manşet, Tarih, Ülkücü Hareket, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Halim KAYA: BİR NESLE YÖN VEREN GAZETE: DEVLET için yorumlar kapalı

Kenan EROĞLU: GÜN SAZAK’IN LİDERLİK SIRLARI

GÜN SAZAK’IN LİDERLİK SIRLARI* Kenan EROĞLU 12 Eylülün karanlık günleriydi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi günlerine doğru her gün 20 civarında insan terör olaylarına kurban gidiyordu. Nisan ayı içerisinde Yozgat eğitimcisi Hakkı Duran ağabey benimde Türkiye genelinde Derneklerde-ocaklarda görev almış … Okumaya devam et

Genel, Kenan Eroğlu kategorisine gönderildi | Kenan EROĞLU: GÜN SAZAK’IN LİDERLİK SIRLARI için yorumlar kapalı

İdris AYDIN: BİR ŞEHİDİN YOLCULUĞU : GÜN SAZAK

  GÜN SAZAK BİR ŞEHİDİN YOLCULUĞU İdris AYDIN Ülkücü- milliyetçi camiada yaşları 50’ nin üzerinde olanlar için sembol isimlerdendir Gün Sazak. Gün Sazak o dönem Türkiye’ sinde bir dürüstlük anıtıdır.”Gün Sazak Bir Şehidin Yolculuğu” Ötüken Neşriyat’ dan Mayıs 2016’ da … Okumaya devam et

Genel, İdris Aydın, Okuma Kılavuzu kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | İdris AYDIN: BİR ŞEHİDİN YOLCULUĞU : GÜN SAZAK için yorumlar kapalı

S. Ahmed ARVASÎ: Gün SAZAK’ın Şehadeti Üzerine…

Gün SAZAK’ın Şehadeti Üzerine…   S. Ahmed ARVASÎ “Evet, ‘Mavi Gömlekli Şeytan’, istediğin oldu. Aziz Gün Sazak da öldürüldü. Kulislerde bir Babrak Karmal kahpeliği ile Türk milliyetçilerine öfke kusarken, şimdi sahnede sahte üzüntü mesajları yazıyorsun. Seni iki yüzlü kahpe dölü!.. … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Manşet, S. Ahmed ARVASÎ, Ülkücü Hareket, ÜLKÜ~YAZ / Ustalarımız kategorisine gönderildi | S. Ahmed ARVASÎ: Gün SAZAK’ın Şehadeti Üzerine… için yorumlar kapalı

Günay KUT: ALİ ŞÎR NEVÂÎ (Hayatı-Eserleri)

ALİ ŞÎR NEVÂÎ (ö. 906/1501) Günay Kut   Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.     Soyca bir Uygur kabilesinden gelen Ali Şîr Nevâî 17 Ramazan 844 (9 Şubat 1441) tarihinde … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Kültür, Manşet, Okuma Kılavuzu, Tarih, VEFA DEFTERİ, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Günay KUT: ALİ ŞÎR NEVÂÎ (Hayatı-Eserleri) için yorumlar kapalı

İskender ÖKSÜZ: Okunabilirlik İndeksi

‘Sözel’ dünyada bir ‘sayısalcı’  İskender ÖKSÜZ Hem yazıyorduk hem de “sayısalcı” idik. O hâlde yazı konusunda sayılarla bir şey yapılacaksa onu da biz yapardık, değil mi? Araştırmamı bitirip sıra makale yazmaya gelince rahmetli hocam Oktay Sinanoğlu, bana küçük bir broşür … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Edebiyat, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | İskender ÖKSÜZ: Okunabilirlik İndeksi için yorumlar kapalı

A. Süheyl ÜNVER: Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı

Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver İnsan rûhu bu. Kâinatın ruhunun hulâsası. İnsan ömrü yaşla ölçülemeyecek kadar eski. Ben, birisini meselâ 40 yaşında görünce 100 milyar kırk yaşında farz ederim. Sonra bu ruh, tıpkı radyomun emanasyonu … Okumaya devam et

Edebiyat, Genel, Kültür, Tarih, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | A. Süheyl ÜNVER: Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı için yorumlar kapalı

M. Halistin KUKUL: Emine Işınsu

Emine Işınsu Öksüz’ün Ardından M.Halistin KUKUL   Büyük romancıydı ve Türk Edebiyâtı, büyük bir romancısını kaybetti. Üstün bir millî şuûra sâhip, Türkçe’yi çok mükemmel kullanan bir edibimizdi. Işınsu; Tümgeneral Vecihi Zorlutuna’yla şâir ve yazar Halide Nusret Zorlutuna’nın kızı; değerli ilim … Okumaya devam et

Anma Takvimi, Emine IŞINSU, Manşet, VEFA DEFTERİ kategorisine gönderildi | M. Halistin KUKUL: Emine Işınsu için yorumlar kapalı