Kenan EROĞLU: GÜN SAZAK’IN LİDERLİK SIRLARI

GÜN SAZAK’IN LİDERLİK SIRLARI*

Kenan EROĞLU

12 Eylülün karanlık günleriydi.

12 Eylül 1980 askeri darbesi günlerine doğru her gün 20 civarında insan terör olaylarına kurban gidiyordu.

Nisan ayı içerisinde Yozgat eğitimcisi Hakkı Duran ağabey benimde Türkiye genelinde Derneklerde-ocaklarda görev almış bir gurupla Ankara’da eğitime alınacağımı-katılacağımı belirtmişti.

Ben de, Ankara’da Genel Merkezde eğitime katılacaktım.

Kızılay’da bulunan “Ziraatçılar Birliği” binasında derslerimiz devam edecek ve gece de orada kalacaktık. Dersler sabah saat 00.60 da başlayacak ve akşam saat 21.00 de sona erecekti. Bazı günler de MHP genel merkezine gidecek orada konferansa katılacaktık. Nitekim öyle oldu.

5 Mayıs 1980 tarihinde eğitim başlayacaktı. 5 Mayıs sabahı erkenden Genel Merkez binasına varmıştım eski Parti binasının alt katında toplandık yaklaşık 30-32 kişi kadardık. İlk seminerimizi Genel Başkan Alparslan Türkeş vermişti.

Diğer günlerde Başta Alparslan Türkeş olmak üzere, Namık Kemal Zeybek, Agâh Oktay Güner, Gün Sazak, Ahmet Bican Ercilasun, Sadık Kemal Tural, Esat Güçhan, Ali Güngör, Muzaffer Şahin, Türkmen Onur, Lokman Abbasoğlu gibi isimler bize ders-konferans vermişti.

23 Mayıs 1980 Salı günü MHP yeni binasında bulunan konferans salonunda rahmetli Gün Sazak da bize “Lider ve Liderlik” konusunda uzun bir konferans-ders vermişti.

Katıldığım bu eğitim programı boyunca tüm sohbet-seminer ve konferans sırasında not tutmuştum.

Bu notlarıma göre:

Gün Sazak konuşmasında “Lider ve Liderlik” konusunda bilgi verirken Lider‘de olması gereken hususları 4 ana maddede sıralamış;

A-“Liderin akli ve bedeni vasıfları,”

B-“Vazifesinin ifası hususundaki davranışları.”

C-“Liderin insani vasıfları”

Ve son olarak da;

D-“Devlet idaresinde vazife alan Liderin yapması gereken şartlar”

Şeklinde sıraladıktan sonra bu özellikleri açıklamış ve aynen şöyle demişti:

“A)-

1-lider bilgili, kültürlü bir insan olmaya mecburdur. Siyasette inandığı davayı tam anlamıyla bilmelidir. Meslek sahibi ise mesleği ile ilgili bilgileri olmalıdır.

2-Lider çok çalışkandır. Devamlı çalışan, muntazam çalışan insandır.

3- Liderin dürüst ve faziletli olmalı, yüksek ahlaki değer ve üstün nitelikleri olmalıdır. Faziletli insan, davası hedefinde beşeri menfaatlerden vazgeçebilen insandır.

Eski Türklerde Bey olmak için hizmet etmek gerekti. Bey iyilik ve doğruluğu nefsinde toplayan insandır.

4- Lider cesur olmalıdır. Körü körüne, aptalca değil akıllı cesaretli olmalıdır.

Liderde Medeni cesaret olmalıdır. Hukuki ve idari mücadelelerde, kendi içimizdeki münakaşalarda, bunun doğruluğunu yanlışlığını açıkça söylemelidir.

5- Lider karar verme kabiliyetine sahip olmalıdır. Karar verip o anda uygulanması gerekene karar verip uygulamalıdır.

6- Liderde hadiselerin değerlendirilmesinde objektif olma kabiliyeti olmalıdır. (Hissi, arkadaşlık bağları etkili olmamalıdır.)

7- Lider sır tutmasını bilmesi lazımdır. Bir meseleyi söylenmesi gerekenden başkasına söylememelidir.

B)-

1-Lider bir iş yaparken planlamalıdır. Plan yapmalıdır. Başbuğ siyasi parti ve teşkilatlarını kurmayı planlamıştır.

2- Planının organizasyonunu bizzat yapmalıdır. Adam, yer, seçme, çevre istihbaratı ve yapısını iyi tetkik etmelidir.

Miting planı: Nereden başlayacağı, liderin nereden karşılanacağını, her safhanın ifası içim görevlilerin seçimi yapılmalıdır.

3- Organizasyonu kontrol meselesi: Hiçbir plan-organizasyon kontrol edilmezse başarıya ulaşamaz. Görev verilenlerin görevlerini yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir.

C)-

1- Lider kendisini sevdirmesini bilmelidir. Sevilmeyen insan lider olamaz.

a-Kendinizden başkaları ile samimi olarak ilgilenmek.

b- Herkese karşı güler yüzlü olmaya çalışmak ve herkesle görüşmelidir.

c- Muhatap olduğunuz insanın ismiyle hitab etme adeti olmalıdır.

ç- Karşınızdaki insana derdini anlatma imkanı vermeli, iyi bir dinleyici olmaya çalışmalıdır.

d- Karşındaki insanın alakalandığı mevzulardan bahsetmelidir.

e- Samimiyetle karşıdakine değer vermeli ve değerli olduğuna inandığınızı hissettirmelisiniz.

2- İnsanları bizim düşüncemize çekmenin yolları:

a-Muarızınız olan bir kimse ile gireceğiniz münakaşadan iyi sonuç almanın yolu münakaşaya girmemektir.

b- Karşınızdaki insan yanlış düşünüyorsa da, bu yanlışı doğrudan yüzüne söylememeli. Dolaylı yollarla yanlışı anlatmak lazımdır.

c- Kendi aramızdaki bir meselede yanılmışsak yanlışı peşinen kabul etmek. Karşımızdakine güven verir.

ç- Daima dostça bir yaklaşım yoluyla fikirlerimizi anlatmaya çalışmalıyız.

d- Konuşmamız sırasında karşımızdakine evet dedirtecek tarzda konuşmalıyız. Karşımızdakinin fikirlerine yakın ifadeler belirtmeliyiz.

e- Karşıdakine daha fazla konuşma imkanı vermeliyiz.

f- Empoze edeceğimiz fikri, ondan gelmiş bir fikir gibi onu inandırmalıyız.

g- Karşımızdaki şahsın fikir ve arzularını, olumlu sempatik karşılama tavrında olmalıyız.

h- Fikirlerimizi ve olayları kabul ettirmek için dramatize etmeliyiz. (Verilen şehidler, gaziler gibi).

I- Propagandayı iyi bilmek. Kitle psikolojisi, kitlenin kültürü en az adamına göre hitabetmeli, meseleyi dağıtmadan anlaşılır hissiyata tercüman olarak basit cümleler, sloganlar ve tekrarlara başvurulmalıdır.

D)-

1- Lider yüksek ahlak ve fazilet sahibi olmalı, lider devlet malına el uzatmayacak, protokole riayet edecek.

2- Adab-ı muaşeret bilecek.

3- Fuhuş, içki ve kumardan sakınmalıdır.

4- Bilgili ve ehil olacak.

5- Tayinlerde, bilgili ve ehil olanı seçmeli. Akrabalık, yarenliklere müsaade edilmemeli.

6- Devlette görev almış insan mensup olduğu milleti sevmeli ve halka yakın olmalıdır.

7- Sır saklamasını bilecek.

İşe besmele ve iyi niyetle başlanmalıdır.

Her şeyi Allah ve Allah rızası için yapabilmelidir.”

Lider konusunda bu konulara değindikten sonra

“Hareketin stratejisi nedir ne olmalıdır” konusu üzerinde durmuş ve şunları söylemişti:

“MHP yoluyla fikrimizi iktidar yapabiliriz.

MHP’ye zarar gelmemelidir.

Dönüşü olmayan bir yoldayız. Mutlaka iktidar olmalıyız.

Stratejimizde his yolu değil, akıl yolu yolumuz olmalı.

Süratle teşkilatlanacağız, bir tek kalp bir tek kafa gibi olacağız.

Komünist taarruza karşı teşkilatlanacağız.

Devlet güçleri karşımıza alınmamalı, düşman bizi devletle karşıya getirmek istiyor, bu oyuna gelmemeli.

CHP Nizamın parçası olduğu halde, nizamı yıkmak isteyenlerle fikir ve eylem birliği içindedir..

Eco liderliği tehlikeye düştüğü için sağa sola saldırmaktadır, müşterek öcü gösteriyor. (Faşizm gibi).

İktidara giden iki yol vardır:

1-Seçim yoluyla iktidara gelmek. Açık yol.

2-Ordunun idrak noktasına gelmek.

Ordu, kayıplar verdikçe şuurlanmaya başlamıştır.

Siyasi gücümüzü bilhassa parlamentoda güçlendirmeliyiz.

Birlik için eğitim şart.”

Demişti. O’nun bu konuşması şehid edilmeden birkaç gün önceye rast geliyordu.

Kim bilebilirdi ki 2 gün sonra komünistler tarafından şehid edilecek ve kara toprağın bağrına onu uğurlayacaktık.

Gün Sazak ismini uzaktan uzağa duyuyorduk fakat yakından tanıyıp 3-4 saatlik bir sohbet-konferansına katılınca onun ne kadar değerli ve ne kadar bizden biri olduğunu anlıyorduk.

Babacan tavırlarıyla Liderin en yakınında olan birisi olarak bize “Lider ve Liderlik” konusunda bilgiler vermişti.

Allah Rahmet eylesin mekânı cennet olsun.

….

(*)Kenan EROĞLU, ÜLKÜCÜ HAREKETİN DOKTRİNER EĞİTİMİ, Polietika yayınları, Ankara 2021, s.176-180