Aylık arşiv: Ağustos 2021

Hayati BİCE: Global Planlarda İslam ve Tasavvuf (2009)

Global Planlarda İslam ve Tasavvuf -ILIMLI İSLAM PROJESİ- Dr. Hayati BİCE (İlk Yayını: 10 Ağustos 2009, haber10.com) Yakınlarda CNNTurk.com websitesinde tercüme olduğu hemen anlaşılan “Radikallerle mücadele için tasavvuf telkini” başlıklı ilginç bir haber yayınlandı. (1) “Cezayir’de radikal direnişçilerle mücadele için, hükümet tarafından … Okumaya devam et

*Dr. Hayati BİCE, Kültür, Manşet, Tarih kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Hayati BİCE: Global Planlarda İslam ve Tasavvuf (2009) için yorumlar kapalı

Kenan EROĞLU: Ziya Gökalp Hakkında…

  Takdim: Büyük mütefekkirimiz Ziya Gökalp konusuna devam ediyoruz. Bu yazıda; 1956 yılında Diyarbakır “Ziya Gökalp Müzesi”nin açılışı münasebetiyle, yine Diyarbakır’da yayın yapan “Diyarbakır” gazetesinde baş makale yazarı Hamdi Fatih Tuğrul’un görüşlerine yer veriyoruz. Amacımız, vefatından yaklaşık 30 yıl sonra … Okumaya devam et

Genel, Kenan Eroğlu kategorisine gönderildi | Kenan EROĞLU: Ziya Gökalp Hakkında… için yorumlar kapalı

Asena Kınacı MORAL – AYLARDAN AĞUSTOS GÜNLERDEN CUMA

Asena Kınacı Moral Mehter veya mehteran Osmanlı Devleti’nin askerî bandosudur. Mehteran askeri bando olarak dünya milletlerinin en eski askerî bandolarından da biridir. Mehteran yüzyıllar önce kurulmuş bir devlet teşkilatı iken bugün kuruluş amacının dışında geleneğin devamı için tarihi ve kültürel öğeleri içerisinde barındıran kültür değerimiz olarak Türk … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | Asena Kınacı MORAL – AYLARDAN AĞUSTOS GÜNLERDEN CUMA için yorumlar kapalı

Sezai KARAKOÇ: ‘Batılılaşma’

Sezai KARAKOÇ USÛL “Doğu ülkeleri, hele müslüman ülkeler, iki yüz yıldır bir ‘Batılılaşma’ oluşu içindedir. Bu oluş, henüz bitmemiş­tir. Yâni, başta Ortadoğu, hiç bir doğu ülkesi, tam batılı olmamıştır. Ne Türkiye, ne İran, ne Hint, ne Arap ülke­leri. Osmanlı İmparatorluğu, … Okumaya devam et

Kültür, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Sezai KARAKOÇ: ‘Batılılaşma’ için yorumlar kapalı

Peyâmi SAFA: İYİ YAZI, KÖTÜ YAZI

Peyâmi SAFA İYİ YAZI, KÖTÜ YAZI İyi yazının birinci cümlesi, mevzua girmek için te­reddütsüz atılmış ilk adımdır. Arkasından gelen cümle­ler, vezinli adımlarla, sekmeden, aksamadan, sendeleme­den onu takip ’ ederler. Kötü yazının birinci cümlesi, mevzuun eşiği önünde korku geçirir; ne içeri … Okumaya devam et

Edebiyat, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Peyâmi SAFA: İYİ YAZI, KÖTÜ YAZI için yorumlar kapalı

Faruk Kadri TİMURTAŞ: Türkçe

Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş TÜRKÇE’NİN BÜNYESİ ve KELİME YAPMA YOLLARI Dilimizin gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak, yeni kelime ve terimler türetmek, yeni meydana getiri­len kelimelerin doğru olup olmadığını anlamak için mor­folojik yapı bakımından onu iyice incelemeğe ve bilme­ğe ihtiyaç vardır. … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | Faruk Kadri TİMURTAŞ: Türkçe için yorumlar kapalı

Nihad Sami BANARLI: Türk Dilini seviniz!

Nihad Sami BANARLI BİR DİL KONFERANSI *Türk Dilini seviniz! Çünkü Türklerin, en az geçmişleri ka­dar büyük geleceği olacaktır. (…) Şu fâni dünyâ, saadetleri içinde hiçbir şey, azız Türk çocuklar] na Türk dilini öğretmek kadar güzel hizmet de­ğildir. Vatan çocuklarına bir … Okumaya devam et

Edebiyat, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Nihad Sami BANARLI: Türk Dilini seviniz! için yorumlar kapalı

Dale CARNEİGE: Güzel Söz

Dale CARNEİGE GÜZEL SÖZ SÖYLEYİŞİN SIRRI Söz söyleyiş tarzı konusunda yığın yığın yazı yazıl­mış, buna dâir birçok kâideler, hattâ birçok teşrifât icâd edilmiştir. Bugün, bütün bunların bir kıymeti kalmadı. Bu­günün dinleyicileri söz söyleyenin konuşur gibi, doğru- dan doğruya söz söylemesini … Okumaya devam et

Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Dale CARNEİGE: Güzel Söz için yorumlar kapalı

Arif Nihad ASYA: Bayrak -şiir-

    BAYRAK   Arif Nihad ASYA   Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü… Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bak m ıyanın Mezarını kazacağım. Seni … Okumaya devam et

Arif Nihat ASYA, Şiir Defteri, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Arif Nihad ASYA: Bayrak -şiir- için yorumlar kapalı

Dr. A. Ferhan OĞUZKAN: Dinleme Üzerine

Dr. A. Ferhan OĞUZKAN DİNLEMENİN ÖNEMİ Hayatta konuşma, ne kadar önemli ise, dinleme de en az onun kadar önemli ve lüzumludur. Aslında konuşma ve dinlemeyi, anlaşma oluşumunun, tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi, birbirini tamamla­yan yönleri olarak düşünmek yerinde olur. … Okumaya devam et

Edebiyat, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Dr. A. Ferhan OĞUZKAN: Dinleme Üzerine için yorumlar kapalı

Şevket KUTKAN: ELEŞTİRİ

Şevket KUTKAN “ELEŞTİRME” (…) İlim zihniyeti, hattâ bir dil mesûliyeti bulunmıyan kimseler tarafından uydurulduğu anlaşılan ve Türkçenin morfolojisine, semantiğine, zevkine aykırı olan bu keli­me, TRT’nin ve mâlûm gazetelerin ısrarlı neşriyâtiyle, he­nüz bir dil şuuruna sâhip olamamış gençlerin diline ve ders … Okumaya devam et

Edebiyat, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Şevket KUTKAN: ELEŞTİRİ için yorumlar kapalı

Altan DELİORMAN: “BÜTÜN TÜRKLÜK” NE DEMEKTİR?

“BÜTÜN TÜRKLÜK” NE DEMEKTİR?   Altan DELİORMAN       Dilde, soyda, kültürde, ruhta ve dînde bir ve beraber olan insanlar elbette ki bir milletten sayılırlar. Onları ayırmak, parçalamak, ilme ve akla olduğu kadar, Türk milletinin menfaatlerine de aykırıdır.   … Okumaya devam et

Genel, Manşet, Yunus Buğra Yılmaz kategorisine gönderildi | Altan DELİORMAN: “BÜTÜN TÜRKLÜK” NE DEMEKTİR? için yorumlar kapalı

Fethi GEMUHLUOĞLU: Dostluk Üzerine…

DOSTLUK ÜZERİNE Kalbimi oymuşlar, oymuşlar da şimallim Hayâlini, resmini değil Seni koymuşlar içine; Onun içindir adınla atışı? Fethi Gemuhluoğlu Efendim, Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah. Sâhib’i selâmlarım. Sâhib-i Hakîki’yi selâmlarım. Sağımı, solumu, … Okumaya devam et

Anma Takvimi, VEFA DEFTERİ, Yazar Okulu kategorisine gönderildi | Fethi GEMUHLUOĞLU: Dostluk Üzerine… için yorumlar kapalı

Asena Kınacı MORAL: Etmesin Tek Vatanımdan Beni Dünyada Cüdâ

ETMESİN TEK VATANIMDAN BENİ DÜNYADA CÜDÂ Asena Kınacı MORAL Ben Türk’üm! Bu vatan üzerinde yaşayan Allah’ın en sevgili kulu Peygamberimizin övdüğü milletin mensubuyum. Başka milletlerden farkım damarlarımdaki asil kanımla birlikte atalarımdan kalan emanet töremdir. Her sabah uyandığımda hemen pencereye koşar … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | Asena Kınacı MORAL: Etmesin Tek Vatanımdan Beni Dünyada Cüdâ için yorumlar kapalı

Kenan EROĞLU: Ziya Gökalp’ın Fikir Yönü

Kenan EROĞLU Ünlü düşünürümüz Ziya Gökalp konusuna devam ediyoruz. Bu yazımızda İstanbul Vefa Lisesinde yapılan “kültür çalışmaları” babında bir lise öğrencisinin Ziya Gökalp hakkındaki düşüncelerini aktaracağız. Genç bir insanın Ziya Gökalp hakkında bir şeyler yazması elbette çok önemlidir. Günümüzde de … Okumaya devam et

Genel, Kenan Eroğlu kategorisine gönderildi | Kenan EROĞLU: Ziya Gökalp’ın Fikir Yönü için yorumlar kapalı

Kenan EROĞLU – Sekseninci Yılında Ziya Gökalp

Kenan EROĞLU Diyarbakır’daki Müze evden Şişlideki Müze eve selâm! Büyük düşünürümüz Ziya Gökalp konusuna devam ediyoruz. Daha önceki paylaşımlarda da belirttiğim gibi; Ziya Gökalp Milli Mücadeleden sonra Diyarbakır’a dönmüş ve “Küçük Mecmua”yı çıkarmaya karar vermişti. Fakat çaresizlik içerisinde kitaplarını satmak … Okumaya devam et

Genel, Kenan Eroğlu kategorisine gönderildi | Kenan EROĞLU – Sekseninci Yılında Ziya Gökalp için yorumlar kapalı