Türkistan Kentinde İmar Çalışmaları / 2018-2021 -Röportaj-

Umirzak Shokeyev:

“Özgürlük sayesinde

Türkistan’da yeni bir dönem başladı”

Çimkent şehrinin metropol olmasıyla eski Güney Kazakistan bölgesinin merkezi Türkistan şehrine taşınmış ve yeni bölgeye Türkistan adı verilmiştir. Böylece Kazak topraklarında dünya çapında bir öneme sahip olan Türkistan adı, ülkede geniş bir bölgenin adı haline gelmiş, antik kentin toprakları artmış ve modern kalkınma yoluna girmiştir. Bu kapsamda ülkenin bağımsızlığının 30. yıl dönümü arifesinde Türkistan bölge valisi devlet adamı Umirzak Shokeyev ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

– Türkistan adı, tarihi açıdan büyük anlamı olan bir isimdir. Bir zamanlar Rusya İmparatorluğu’na bağlı Asya bölgesine “Batı Türkistan”, Çin’in batı kesimine “Doğu Türkistan”, Afganistan ve İran’a “Güney Türkistan” denildiği bilinmektedir. Ancak devirler değişip devir değişince Türkistan’ın adı sadece Kazakistan’ın güneyindeki antik kent adına kaldı. Bu bağlamda, 19 Haziran 2018 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Elbaşi Nursultan Nazarbayev’in Kararnamesi ile yönetim merkezinin Çimkent’ten Türkistan’a ve Güney Kazakistan’a taşınmasının siyasi ve ekonomik stratejik önemi nedir sizce? bölgeye Türkistan denir mi?

– Haklısın. Türkistan’ın tarihi derindir. Hangi çalışmayı alırsak alalım, Türkistan’ın sadece Kazakistan için değil, Orta Asya için de çok önemli bir merkez olduğunu anlıyoruz. Arkeolojik kanıtlar, kentin tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını kanıtlıyor. Bir başka özelliğe değinecek olursam Profesör Zhambyl Artykbaev araştırma makalesinde Taşkent, Khodzhant, Kaşkar, Tabat ve diğer şehirlerin Türkistan egemenliğine tabi olduğundan bahsetmiştir. Burada kentsel kültürün ortaya çıkışı Neolitik çağa kadar uzanır. Türkistan’da 21 Kazak hanı, 21 biy, 56 kahraman ve 8 padişah ile diğer tarihi şahsiyetler gömülüdür. Başkan, “Her ulus, her bağımsız devlet manevi merkezini netleştirmeli” dedi. Kazakistan’ın manevi merkezi Türkistan’dır. O, Kazak milletinin manevi kalbidir.

2000 yılında adı geçen Türkistan’ın kuruluş yıl dönümü UNESCO çerçevesinde yapılmıştır. 2015 yılında Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi UNESCO dünya mirası listesine alındı. 2016 yılında Hoca Ahmet Yesevi yılı bu prestijli uluslararası organizasyon düzeyinde kutlandı. Başkan, kutsal şehrin tarihi gücünü ve benzersizliğini çok eski zamanlardan beri biliyordu. Önce Türkistan’da gençleri, bilim adamlarını ve aydınları çeken bir eğitim kurumu açtı. Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin bölgede bilim ve eğitimin çekirdeği haline geldiğini söylemek yanlış olmaz. Cumhurbaşkanı, Türkistan’daki Türk devletlerinin cumhurbaşkanlarıyla sık sık bir araya geldi ve önemli konuları görüştü. Bu toplantılar sayesinde Türkistan’ın itibarı ve siyasi-manevi rolü arttı.

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Türkistan’ı geliştirecek, uluslararası düzeyde adını duyuracak, Tarihsel adaleti tesis edeceğini söylerdi. Bugün bu rüya gerçek oluyor. Bu şehir, 16. yüzyıldan başlayarak iki yüzyıldan fazla bir süre Kazak Hanlığı’nın başkentiydi. Ülkemizin liderlerini burada Han yetiştirdi. Bu nedenle bu şehri sadece manevi ve dini açıdan değil, siyasi ve ekonomik açıdan da ele almak ve tarihi bir değerlendirme yapmak gerekir. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 19 Haziran 2018 tarihli tarihi kararnamesi ile aynı zamanda gerçek bir adım atıldı. Bu tarihi karar sadece Türkistan şehri için değil, Türkistan bölgesi için de yeni bir soluk açtı. Yeni bir gelişme aşamasına getirildi.

Bu yıl Türkçe konuşan ülkeler zirvesi Türkistan’da online olarak yapılacak ve “Türkistan Bildirgesi” / “Türkistan Beyannamesi” kabul edilecek. Bu da Türkistan’ın Türk dünyasında stratejik bir değere sahip olduğunu kanıtlıyor. Siyasi ve ekonomik yönünü ele almak ve tarihsel bir değerlendirme yapmak daha iyidir. Bu da Türkistan’ın Türk dünyasında stratejik bir değere sahip olduğunu kanıtlıyor.

Kasım-Jomart Tokayev devlet başkanı olarak ilk iş gezisine bu şehirden başladı. Cumhurbaşkanımız, “Türkistan sadece Kazak halkının değil, tüm Türk halkının mukaddes meskenidir. Türkistan, asırlık insanlık tarihinin tanığı ve bir uygarlık mücevheridir. Görüldüğü gibi halkımızın uzun tarihinde ülkeyi yöneten ve inisiyatif alan halkımız da zor siyasi kararların alındığı çok sorumlu anlarda Türkistan’a saygılarını sunmaya gitti. Kanaatimce bunun birinci sebebi, halkımız için çok kıymetli kabul edilen mekâna bağlılık, ecdadımızın ruh ve emanetlerine saygı, ikinci sebep ise geçmiş ve günümüz devlet adamlığı geleneklerine vefa bağlılığıdır. Büyük Bozkır ülkesinde evrimsel gelişimin sürekliliği. Bugün devlet Türkistan’ın kalkınmasına çok iyi destek veriyor. Kapsamlı bir plan kabul edildi, 2-3 yılda şehir çok değişti. Bütün bunlar devlet desteğinin ve ulusal birliğin sonucudur. Türkistan’ın bölgenin merkezi olmasını bağımsızlığın önemli bir sonucu olarak görüyoruz.

– Ülkenin çeşitli yüksek pozisyonlarında görev yapmış bir insansınız. Bu nedenle, zengin deneyiminizi göz önünde bulundurarak, ülkenin üst düzey liderliği sizi yeni açılan Türkistan bölgesinin valisi olarak atadı. Her ne kadar eski Güney Kazakistan bölgesi temel alınarak oluşturulmuş olsa da Türkistan bölgesinin merkezini modern bir şehir haline getirmek için yapılacak çok iş olacağı biliniyor. Şimdiye kadar bölgenin merkezini güzelleştirmek ve Türkistanlıların rahat bir yaşam sürmesi için koşullar yaratmak için hangi programlar uygulandı ve etkinliği nedir?

– Elbette belirli bir program ve plan olmadan bölgeyi geliştirmek ve şehri yenilemek mümkün değil. Aynı zamanda Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 29 Eylül 2018 tarihinde Türkistan şehrine yaptığı ziyaret de çok önemli bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı bu çalışma gezisinde yanında hükümet başkanını, tüm bakanları ve önde gelen daireleri, dev şirketlerin başkanlarını getirdi. Türkistan’ın kalkınma planı kimin ne yapması gerektiği tartışıldı.

Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız iki çok önemli belgeyi imzaladı – “Türkistan şehrinin Türk dünyasının kültürel ve manevi merkezi olarak geliştirilmesi için ana plan konseptinin onaylanması” ve özel ekonomik bölgenin oluşturulması hakkında Kararname TÜRKİSTAN’daki Devlete, Valiliklere ve büyük şirketlere özel görevler verdi. Bu Kararname hükümet düzeyinde farklılaştırıldı. Hükümet bir ayda bölge için büyük önem taşıyan 5 karar aldı. Bu, tarihte eşi benzeri olmayan bir durumdur. Bunun bölge ve Türkistan şehri için en önemlisi “2024 yılına kadar Türkistan Bölgesinin Kapsamlı Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Planı”dır. Bu plana zamanın ihtiyaçlarına göre takviye yapılmıştır. Türkistan şehrinin inşası çerçevesinde iş ve hizmet satın alınacak kişilerin belirlenmesine ilişkin kararname, Türkistan şehri olan Türkistan’ın serbest ekonomik bölgesi ve idari-iş merkezinin geliştirilmesini sağlayan kararnameler bölgenin kalkınmasına da özel bir ivme kazandırdı. Bu plana zamanın ihtiyaçlarına göre takviye yapılmıştır. Türkistan şehrinin inşası çerçevesinde iş ve hizmet satın alınacak kişilerin belirlenmesine ilişkin kararname, Türkistan şehri olan Türkistan’ın serbest ekonomik bölgesi ve idari-iş merkezinin geliştirilmesini sağlayan kararnameler bölgenin kalkınmasına da özel bir ivme kazandırdı. Bu plana zamanın ihtiyaçlarına göre takviye yapılmıştır. Türkistan şehrinin inşası çerçevesinde iş ve hizmet satın alınacak kişilerin belirlenmesine ilişkin kararname, Türkistan şehri olan Türkistan’ın serbest ekonomik bölgesi ve idari-iş merkezinin geliştirilmesini sağlayan kararnameler bölgenin kalkınmasına da özel bir ivme kazandırdı.
Türkistan şehrinin Türk dünyasının manevi ve kültürel merkezi olarak gelişimi devam etmektedir. Hükümet tarafından özel kapsamlı bir plan geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Son 3 yılda gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalar sonucunda Türkistan şehrinin gelişiminin 1. etabı tamamlanmış ve ana sosyal altyapısı atılmıştır. Genel olarak son 3 yılda 536 proje uygulanmış, 251 objenin inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Uluslararası bir havaalanı, idari-iş ve manevi-kültür merkezleri inşa edildi, bunları birbirine bağlayan B.Sattarkhanov caddesi yenilendi. Özel ekonomik ve sanayi bölgeleri oluşturuldu.
Alan 1 – 100 kişilik bir otel, 3 uçaklık bir hangar, 400 hektarlık bir erik bahçesi, 50 hektarlık bir sera, 10.000 büyükbaş besi kompleksi ve 1.200 kafalı ticari süt çiftliği bölgede inşa edilecek. havaalanının.
Alan 2 – İdari ve iş merkezinde bir tenis merkezi, bir buz sarayı, bir binicilik kompleksi, dinlenme tesisleri ve mühendislik altyapısı bulunacaktır.
Ayrıca 4,8 milyon metrekare konut yapılması ve 46 bin dairenin işletmeye alınması planlanıyor. Sağlık alanında 570 yataklı multidisipliner bir hastane, acil tıp istasyonu ve anne ve çocuk merkezi inşa edilecek.
Alan 3 – Spor kompleksi, Yassy Line Park, büyük alışveriş merkezleri, 182 hektarlık üniversite botanik bahçesi, “Park Line” yazlık kompleksi B. Sattarkhanov caddesi boyunca inşa edilecek.
4. bölge – Kültürel ve manevi merkezde, “Aziret Sultan” müze rezervinin topraklarını güzelleştirmek için Kultöbe kasabasının tarihi objelerinin restore edilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca “Karvan Saray” konut kompleksi, “Amanat” yazlık kasabası, Medina Palace oteli ve Hiluet kültürel ve manevi merkezi inşa edilecek.
Genel olarak, Türkistan şehir gelişiminin 2. aşamasına yapılan yatırımların hacmi 1,3 trilyon tenge olup, bunun 1 trilyon tenge veya yüzde 77’si özel yatırımdır.
Yeni kapsamlı planın uygulanmasının bir sonucu olarak, 2025 yılında toplam bölgesel üretim 3,6 trilyon tenge ulaşacak.

– Bilim adamları, Türkistan bölgesinin merkezi olan Türkistan şehrinin kuruluşunu Tunç Çağı’na bağlıyor, yani yaklaşık 30 asır önce kurulduğunu kanıtlıyorlar. Bu bilimsel sonucu bir kenara bırakırsak, Türkistan şehri Türk dünyasının kültür başkenti olarak bilinmektedir. Burada tasavvuf edebiyatının büyük bir temsilcisi, dâhi, mütefekkir bir şair olan ve adı Müslüman aleminde tanınan Hoca Ahmet Yesevî ebedî bir gelişme bulmuştur. Bu nedenle Türkistan şehri dünyanın birçok insanı için çok önemlidir. Bu bağlamda Türkistan’ı ülkenin en büyük turizm merkezi haline getirmek için neler yapılıyor?

– Turizm, Türkistan için öncü bir sektör olacaktır. Bunun için tam bir şans var. Büyük âlim Hoca Ahmet Yesevi, tüm İslam aleminin saygı duyduğu bir şahsiyettir. Bugün şehirde Yesevi Müzesi’nin inşaatı tamamlandı. Şimdi müze değerli eserlerle dolduruluyor. Bu işi doğrudan gözetimim altında tutuyorum. İnsanlığı erdeme çağıran âlimin Türkistan’da yaşayıp öğretilerini yaymış olması bizler için bir övünç kaynağıdır. Bugün Yesevi’nin mirası ve talebelerinin yabancı ülkelerdeki eserleri toplanmaktadır. Yesevi olgusunun yüceltilerek müzesi açılan düşünürün mirasının kutlanacağı, bilim ve turizmin ortak gelişme olanağının açılacağı yönünde umut vardır. Bu projelerin sadece Türk dünyasının değil, diğer kıtalardan gelen gezginlerin de ilgisini çektiği açıktır. Türkistan şehrinin turizm merkezinin Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinin yanındaki manevi ve kültürel merkezdeki tesisler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu bölgede bir drama tiyatrosu, Kazakistan’da benzersiz olan Farab kütüphanesi, kabul merkezi, “Uly dala eli” merkezi ve daha ileri gidersek “Karvan Saray” turistik alanı bulunmaktadır.
Türkistan bölgesine bu yıl on ayda 1,3 milyondan fazla ziyaretçi geldi. Pandemi öncesinde 2019 yılında ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı ve geçen yıl 2020 yılında pandemi sırasındaki kısıtlamalar nedeniyle Türkistan şehrine 300.000’den fazla kişi geldi. Bu yıl “yeşil bölge” bölgesine gelen ziyaretçi sayısı 5,5 kat arttı.
2018 ile karşılaştırırsak bölgede 148 otel vardı ve bugün bölgede 40 otel inşa edildi. 188 otelde toplam 8.000 yatak var, yani günde 8.000 turist alma imkanı var. Türkistan’da bir yıl içinde birkaç beş yıldızlı otel açılıyor. Aynı zamanda, turistlerin gelişi için en uygun koşulları yaratmak için yatırımcıları yeni otellerin inşasına çekmek için çaba sarf edilmektedir. Bu yıl karantina önlemlerinin gevşetilmesinin ardından Türkistan’da bir dizi uluslararası etkinlik gerçekleşti. Bunlar arasında altı ülkenin parlamentolarının temsilcilerinin katıldığı TurkPA oturumları, Türkçe konuşan ülkelerin temsilcileri için medya forumu sayılabilir. Türkistan bölgesinin turizmi 3 yönde gelişiyor: tarih-eğitim, tıp-sağlık ve ekolojik turizm. Özbekistan ve Kazakistan’ın bölgeler arası işbirliği forumu çerçevesinde, hükümet başkanlarının katılımıyla Taşkent, Semerkant, Buhara bölgeleri ve Türkistan bölgelerinin entegre turlarının geliştirilmesi ve dünya pazarında tanıtılması konusunda dörtlü bir anlaşma imzalandı. . Uluslararası Turizm ve Otelcilik Üniversitesi, turizm alanındaki personel eksikliğini gidermek ve şehirde verilen hizmet kalitesini artırmak amacıyla Türkistan’da açıldı. İlk mezunlar birkaç yıl içinde ortaya çıkacak. Türkistan, Kentau şehirleri ve Otırar, Ordabaşı, Baidibek ilçeleri doğrultusunda tarih ve eğitim turizmi, Sarıağaş beldesi topraklarında sağlık ve sağlık turizmi, Tulkibas, Tolebi, Kazygurt ilçelerinde ekolojik turizm hızla gelişiyor. Bunlardan biri olarak turizmin gelişmesinde özel bir yeri olan “Kaskasu Turist ve Dinlenme Kompleksi” projesi üstlenilmiştir. Dağ yamaçlarına kayak pistleri, kablo ve bent yolları, oteller, restoranlar, su parkı, eğlence ve eğitim merkezleri yapılacak. Bu projeleri hayata geçirerek ve turizm sektörünü sürekli geliştirerek 2025 yılında turist akışını ve ziyaretçi sayısını 2,5 milyon kişiye çıkarmayı planlıyoruz.

– Türkistan bölgesi 2 milyonu aşan nüfusu ile ülkenin en büyük bölgelerinden biridir. Doğal zenginlik açısından, ülke uranyum cevheri rezervleri açısından birinci, fosforit ve demir yatakları açısından üçüncü sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, bölge esas olarak gelişmiş tarım bölgesine aittir. Arazi verimli, ekin ekimi için çok uygun. Peki, emek yoğun olan bölgede tarımı üst düzeyde geliştirmek ve tüm ülkeye sebze ve meyve sağlamak mümkün müdür ve bu alanda uygulanabilecek plan nedir?

– Tarımın sadece Türkistan bölgesinin değil ülkemizin de ana lokomotifi olacağını düşünüyorum. Birkaç yıl önce ABD’den tarım sektöründe başarılı girişimciler Kazakistan’a geldi. Uçsuz bucaksız bozkırlarımızı ve havayı görünce şaşırdılar ve “Tarımı geliştirmek için çok fırsatınız var” dediler. Gerçekten de Allah’ın bize verdiği bu hediyeyi hakkıyla kullanmalıyız. Bu yıl ülkenin batı bölgelerinde kuraklık yaşandı. Türkistan bölgesi de kuraklıktan az da olsa etkilenmiştir. Ancak çalışkan ülkenin öngörüsü ve organizasyonel çalışması sayesinde Türkistan bölgesi tarım ve hayvancılıkta yılı başarıyla tamamlamaktadır.
Bölgede bu yılın 10 ayında geçen yıla göre 129 milyar tenge artışla 805,3 milyar tenge değerinde tarım ürünü üretildi. 842.4 bin hektar alana tarım ürünleri ekildi. Şunu da belirtmek gerekir ki cumhuriyetteki sera alanlarının yüzde 71’i Türkistan bölgesindedir.
Cumhuriyette sulanan arazilerin 3/1’i Türkistan bölgesine aittir. Akan suyu verimli kullanmak için nem tasarrufu sağlayan teknolojilerin tanıtımı yapılmıştır. Bölge hayvancılık açısından yüksek potansiyele sahiptir. Hayvancılık ve verimlilik yüzde 4-5 arttı ve 291.4 milyar tenge değerinde ürün üretildi. Et ihracatında ise bölge ülke içinde ilk sırayı aldı. 24 bin ton büyükbaş ve 2,3 bin ton kuzu ihraç edildi. Türkistan şehri çevresinde 11.000 hektarlık bir gıda kuşağı oluşuyor. Proje tamamen yağmurlama sulama teknolojisi ile uygulanmaktadır. Bugün 163 küçük tarım kuruluşu kooperatiflere katılarak 2.000 hektara 47 adet yağmurlama sulama sistemi kurdu. Burada bu tür girişimlerle bölgenin tarımsal üretimini artırıyoruz. Gelecekte, verimliliği 2-3 kat artırma fırsatı var.

– Bağımsızlığının 30. yıl dönümü arifesinde Türkistan bölgesinde manevi alanda devletimiz için önemli görülen hangi olaylar yaşandı?

– Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Nur Otan” partisinin siyasi konseyinin genişletilmiş toplantısında “Ülkenin Yedi Sütunu” adlı bir dizi ilkeyi sundu. Birincisi bağımsızlık. Bağımsızlık bizim en büyük zenginliğimiz ve en büyük değerimizdir. Bu fikri her zaman söylerim. Bağımsızlık sayesinde ülkemizde ve bölgemizde ülkenin kaderini, sosyal ve ekonomik durumunu olumlu yönde etkileyen çok önemli kararlar alınmıştır. Bu yıl Bağımsızlığın 30. yılını kutluyoruz. Türkistan bölgesinin kurulmasını ve Türkistan şehrinin yeni bir döneminin başlamasını eşsiz bir egemenlik başarısı olarak görüyorum. Ne de olsa Türkistan’ın statüsü yükseltilmiş ve tarihi adalet tesis edilmiştir. Elbette pandemi, büyük ölçekli kültürel projelerin uygulanmasına engel teşkil ediyor. Ancak Türkistan’da kültürel altyapının tam olarak oluştuğunu söyleyebiliriz. Dulat İsabekov kardeşimizin “Borte” adlı oyunu bölgedeki yeni drama tiyatrosunda sahnelendi. “Fariza”nın performansı toplum tarafından oldukça beğenilmektedir. Türkistan’da bu yıl cumhuriyet şairlerinin bayramı “Turlengen, guldengen – Türkistan”, ünlü caz sanatçılarının katıldığı Türkistan Caz Partisi I festivali, ulusal giyim tasarımcılarının cumhuriyetçi yarışması “Taikazan” ve cumhuriyet şarkı yarışması “Voice”. Türkistan’da “Türkistan” düzenlendi. Bağımsızlığın 30. yıldönümü vesilesiyle düzenli olarak manevi ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Zhambyl bölgesinden manevi bir kervan geldi. “Büyük Bozkır Ülkesi” merkezi, Türkistan Müzik Dram Tiyatrosu ve Farab Kütüphanesinde kültürel ve manevi akşamlar düzenlenmektedir. Tüm Kazak milletinin Türkistan’ın yenilenmesine katkıda bulunduğunu ve Devlet Başkanının ve Cumhurbaşkanının doğrudan kontrolü altında olduğunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Türkistan’ın manevi ve kültürel potansiyelinin zirveye çıkacağı zaman geliyor. Kendisine çok inancımız ve umudumuz var. Bu hedefe ulaşmak için yılmadan çalışıyoruz.

KAYNAK: https://turkystan.kz/article/161228-omirzak-shokeev-azattyktyn-arkasynda-turkistannyn-zhana-deuiri-bastaldy/