ÖMER SEYFETTİN: BİR ÇOCUK NASIL TÜRK MİLLİYETPERVERİ / MİLLİYETÇİSİ OLUR?

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ZİRVE İSİMLERİNDEN

MİLLİ ŞUUR VEREN KİTAPLARIYLA;

YEDİDEN YETMİŞE YANİ YEDİ YAŞINDAN YETMİŞ YAŞA KADAR

İNSANIN OKUMASI GEREKEN BİR YAZAR, EDEBİYATÇI, DAVA ADAMI, FİKİR ADAMI

ÖMER SEYFETTİN

***

Dünden Bugüne

BİR ÇOCUK NASIL TÜRK MİLLİYETPERVERİ OLUR?

Ömer SEYFETTİN

1. Konuştuğu Türkçeyi sever, konuştuğu lisanı yazar ve bu güzel İstanbul Türkçesini herkese öğretmeye çalışır.

2. Dini gibi milliyetini de sever ve mukaddes bilir. Türklüğün aleyhinde bulunanlara karşı müdafaa eder. Milliyetine lâkırdı söyletmez. Türklüğün dünyadaki milletlerin hepsinden daha necib ve cesur olduğunu hatırdan çıkarmaz. Hangi milletten olursa olsun Türkçe öğrenip. Türk milliyetine karışan muhacirlere tıpkı eski kan kardeşi imiş gibi muamele eder.

3. Her fırsatta Türklüğü metheder. Türklüğe kıymet verir. Her fırsatta Türk tarihini, Türk cihangirlerini, Türk âlimlerini anar.

4. En büyük cihangirler Türkler’den çıktığı gibi İbni Sinâ ve Uluğ Beğ gibi en büyük âlimlerin de Türk milletinden geldiğine iman eder.

5. Her şeyden evvel Türk tarihine vukuf peyda eder. Türklüğe dâir yazılan edebî ve fennî şeyleri diğer mütalâalara tercih eder.

6. Askerlik, tüccarlık, sanatkârlık, memurluk, hâsılı hangi meslek için hazırlanırsa hazırlansın, en başlıca emeli Türklüğe, Türk mefkuresine hizmet etmek olur.

7. Şahsî hayatının fânî, fakat milliyetinin. Türklüğünün ebedî olduğunu aklından çıkarmaz. Herkes mezara girecek ve ölecektir. Tarihe giren kahramanlar ölmezler, Milletlerinin kalbinde yaşarlar.
Milliyetperver olmak isteyen her çocuk. nasıl olursa olsun iyi bir nâmile Türk tarihine girmeye çalışır. Dünyada tarihe girip, şanlı bir hatıra bırakmak kadar âlî ve gıpta olunacak bir şey yoktur.

Ruhunda büyüklük ve yükseklik meyli olan çccuk mutlâka Türk milliyetperveri olur.

Her yerde, her vakit ve her işte birinci olmağa çabalar. Yorulmaz, bıkmaz, üşenmez.

Vücudunu izcilikle ve idmanla, fikrini bilgi ile frenler. Ruhunu millî mefkûre ile kuvvetlendirir.

Bilgisiz bir kuvvet ve câhil kafa altında sağlam bir vücut hiç bir işe yaramıyacağı gibi, mefkûresiz bir ilim, mefkûresiz bir âlim de hiç bir işe yaramadıktan başka,  Türklük cemaatine tarif olunmaz zararları dokunur.

Ey Türk çocukları! Siz hem kuvvet, hem bilgi, hem de mefkûre sâhibi olunuz.

Büyük muvaffakiyetleriniz nâmınızı tarihe geçirecek ve sizi bu fânî hayatın fevkindeki o ebedî ve ölümsüz hayata nâil edecektir.

***

YUNUS BUĞRA YILMAZ ARŞİVİNDEN

MİLLÎ IŞIK
AYLIK FİKİR DERGİSİ
SAYI: 6
SAHİBİ: MİLLÎ IŞIK NEŞRİYAT ORTAKLIĞI ADINA
N. BOZKURT

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: ALTAN DELİORMAN
TARİH: EKİM 1967
YAYIN YERİ: İSTANBUL

YUNUS BUĞRA YILMAZ ARŞİVİNDEN