TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ- PROF.DR. İBRAHİM KAFESOĞLU

PROF. DR. İBRAHİM KAFESOĞLU
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
YUNUS BUĞRA YILMAZ ARŞİVİNDEN

MİLLÎ IŞIK
AYLIK FİKİR DERGİSİ
SAYI:12
SAHİBİ: MİLLÎ IŞIK NEŞRİYAT ORTAKLIĞI ADINA
N. BOZKURT

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: ALTAN DELİORMAN
İDARE MÜDÜRÜ: EROL ERGÜNEŞ
TARİH: NİSAN 1968
YAYIN YERİ: İSTANBUL