Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY: Türk İnsanının ve Cemiyetinin Teşekkülünde Dinin Rolü

TÜRK İNSANININ VE CEMİYETİNİN

TEŞEKKÜLÜNDE DİNİN ROLÜ

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ 01
ÜÇ AYLIK
İLMİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME DERGİSİ
(TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ÖZLENEN DERGİ)
SAHİBİ: MUHARREM ŞEMSEK (ÜLKÜ OCAKLARI DERNEĞİ KURUCU GENEL BAŞKANI- ÜLKÜCÜ GAZİ- MHP ÇORUM ESKİ MİLLETVEKİLİ)
GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: ALPER AKSOY
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: MUSTAFA ÖZCAN
İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ: İLHAN KANMIŞ
SAYI:01
TARİH:01 ARALIK 1978
Yayınlandığı yer: ANKARA