Kategori Arşivi: Erol GÜNGÖR

Erol GÜNGÖR: Milliyetçiler Arasında Birlik

Milliyetçiler Arasında Birlik Meselesi Doç. Dr. Erol GÜNGÖR TÖRE-Mayıs 1975, 48:21-27 Memleketimizde son siyasî hadiseler ve bunların doğurduğu bir siyasî ittifak dolayısiyle eski bir mesele yeniden münakaşa konusu haline gelmiş bulunmaktadır: Milliyetçilerin

Erol GÜNGÖR: YENİ BİR ANLAYIŞ

YENİ BİR ANLAYIŞ Erol GÜNGÖR 1 Haziran 1982 / Millet Hicrî Onbeşinci yüzyıla girişimizi kutlamak üzere Ankara’da Yazarlar Birliği bir toplantı tertipledi. İstanbul’un fetih yıldönümü ile aynı güne rastlayan bu toplantı Ankara’da

Röportaj: EROL GÜNGÖR İLE BİR KONUŞMA (1972)

Töre Yazı Ailesi – Röportaj DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR İLE BİR KONUŞMA KONUŞAN: DENİZ DAĞOĞLU _______________________________________________________ Yazı ailemizin en güçlü kalemlerinden biri olan sayın Erol Güngör, Türkiye’deki “ilim adamı” boşluğunu, gerek çalışmaları,

Erol GÜNGÖR: DİN MESELESİ -I-

DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR DİN MESELESİ   Onyedinci yüzyıl sonlarında, kendisine Hıristiyanlık teklif eden Fransız misyonerlerine o zamanki Siyam Kralı’nın şu cevabı verdiği rivayet edilir : «Tanrı bütün dünyada tek bir dinin

Ahmet B. ERCİLASUN: EROL GÜNGÖR HAKKINDA

EROL GÜNGÖR HAKKINDA   Doç. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN Töre’nin 133. sayısında (Haziran 1982) derginin 12 yılını değerlendirirken «Erol Güngör kültür problemini inceledi. Kültür meselemizin farkına varamadığımız inceliklerini ilmi bir gözle, fakat

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR: AVRUPA VE İSLÂM – I

AVRUPA VE İSLÂM PROF. DR. EROL GÜNGÖR A. Toynbee bugünkü Batı toplumunun bir intihar hareketini temsil ettiğini söyler. Ona göre Batı dünyasının yarattığı büyük medeniyet, tıpkı dünya üzerinde gelip geçmiş bütün medeniyetlerin

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR: Millî Kültür ve Halk Kültürü

 Millî Kültür ve Halk Kültürü Erol Güngör   HALKÇILIĞIN hedefi millî kültüre ve bu kültürün sahiplerine dayanan bir millî devlet kurulmasıdır. Böyle bir hareket içinde Ziya Gökalp’ten beri münakaşa edilen kültür, medeniyet,

Erol GÜNGÖR: Dünden Bugüne Geçiş

Dünden Bugüne Geçiş Erol GÜNGÖR (Kültürde Eski ve Yeni yazısının devamıdır) Çocuk davranışlarında olduğu gibi kültür yaratmalarında da kusurları mazur göstermek için “Daha pek yeni” deriz. Bir şeyin az kusurlu olabilmesi için

Erol GÜNGÖR: Halk Kültürü ve Münevver Kültürü

Halk Kültürü ve Münevver Kültürü Erol GÜNGÖR Bundan önceki yazımızda Türkiye’deki halkçı programların gerçekleşmesi şanslarını tesbit etmek üzere halk ve münevver kültürleri arasındaki benzerlik ve farkları göstermeye başlamıştık. Orada çizdiğimiz umumî şemadan

Erol GÜNGÖR: Halkçılığın Sosyal Temelleri Üzerine

Halkçılığın Sosyal Temelleri Üzerine Düşünceler Erol GÜNGÖR Bütün milliyetçilik hareketlerinin ortak özelliklerinden biri ve belki en çok belirgin olanı halkçılıktır. Milliyetçiliğin dayandığı temel prensipler ve bu cereyanın tarih içinde geçirdiği macera gözönünde

Erol GÜNGÖR: Misyoner Tehlikesi Karşısındayız

Misyoner Tehlikesi Karşısındayız Erol GÜNGÖR HİLÂL Dergisi, 1959, Sayı:7:23-24 Garp emperyalizminin İslâmiyet’e olduğu kadar bütün mazlum şark milletlerine tevcih ettiği bu zahirde dini, hakikatte ise hem dini hem siyasi misyon silâhı, mazide

Erol GÜNGÖR: İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ

İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ Erol GÜNGÖR HAMLE Dergisi / 21 Mart 1983 “İslâm’ın Mukaddes Kitabı Kur’ân’dır. Kuran değişmemiştir ve değişmez. Buna karşılık Kur’ân’ın verdiği ilham her devirde aynı olmaz. İnsanın tabii ve sosyal

Erol GÜNGÖR: HEM ZALİM, HEM MAZLUM

HEM ZALİM, HEM MAZLUM Erol GÜNGÖR 4 Temmuz 1982 / Millet İsrail’in Lübnan’da Müslümanları toplu halde katlederken kendi memleketinde bir “soykırımı” konferansı toplaması ve orada bir toplumu toptan ortadan kaldırmak için yapılan

“İslâmcı”lar Gözüyle: İran “İslam Devrimi” ve Erol Güngör

Kavmiyetçiler ve İran! Yukarıdaki gazete kupürü “Ayrıntılı Haber” adlı gazeteden.. Keza Erol Güngör imzası ile yayınlanan yazı da aynı gazetenin aynı günkü nüshasından. Bu gazete milyoner Babıali patronlarından birinin finansmanı ile çıkıyor.

Erol GÜNGÖR: DİN MESELESİ -III-

Doç. Dr. EROL GÜNGÖR DİN MESELESİ ___________________________________________________________ Daha önceki iki yazısında din-ilim münasebetini inceleyen Doç. Dr. Erol Güngör, bu defa memleketimizde din konusunda takınılan çeşitli tavırları ele alıyor; «Lâiklik», «Dinde Reform», «Din

Erol GÜNGÖR: DİN MESELESİ -II-

Doç. Dr. EROL GÜNGÖR DİN MESELESİ ___________________________________________________________________ Sosyolog Erol Güngör, dinin zaman içinde gittikçe zayıflıyarak silineceği iddiasının ilmî mesnedden mahrum olduğunu gösteriyor. Dinler ancak başka dinler tarafından yok edilebiliyor. Dini silmek iddiasıyla