Hilmi ÖZDEN: HOCA AHMET YESEVÎ -şiir-

Bu şiir Kıymetli Dostum

Dr. Hayati BİCE’nin

Ahmet Yesevi Hazretleri

ile ilgili

muhteşem çalışmalarına

ithaf edilmiştir.

 ***

HOCA AHMET YESEVÎ

Işıklar saçar Yesi,

Hoca Ahmet Yesevi.

Gönüller açar sesi,

Hoca Ahmet Yesevî.

Türkistan’ın Piri O,

Aynaların sırrı O,

Ateşlerin harı O,

Hoca Ahmet Yesevî.

Anadolu atası,

Süte maya katası,

Nesilleri tutası,

Hoca Ahmet Yesevî.

Yârân verdi bizleri,

Hakk’a kırdı dizleri,

Nehir yardı sözleri,

Hoca Ahmet Yesevî.

Kurt bakışı bakardı,

Yurt nakışı takardı,

Nart yakışı akardı,

Hoca Ahmet Yesevî.

Yazdı Divan-ı Hikmet,

Kazdı nefsini zahmet,

Yüzdü ledün-ü himmet,

Hoca Ahmet Yesevî.

Özden harfsiz söylersin,

Bizi dertsiz eylersin,

Şol nefessiz neylersin,

Hoca Ahmet Yesevî.

Kasım-2014

hilmi özden