Hilmi ÖZDEN: “15 TEMMUZ”DA VATAN

ON BEŞ TEMMUZ

ŞEHİTLERİNE RAHMETLE…

RUHLARI ŞAD OLSUN.

ÜLKÜ-YAZ

***

 

Bir gece devlete pusu kurdular

Yiğit milletimi içten vurdular

Şehitler set olup önde durdular

Şu öksüz Türklüğüm selsebil[1] oldu

 

Gafiller sandı ki sizler azdınız

O gece tarihe destan yazdınız

Tek yürek oldunuz mühür kazdınız

Şu öksüz Türklüğüm selsebil oldu

 

Türkiye büyüktü düşman rahatsız

“Böl parçala yutun” dedi o hatsiz

Ateşler altında kaldı bin Atsız

Şu öksüz Türklüğüm selsebil oldu

 

Eller ele bağlı her bilek tuttu

O gün mücadele hemi umuttu

Türk’ün tarihinde yeni bir kuttu

Şu öksüz Türklüğüm selsebil oldu

 

İki yüz ellisi düştü fidanın

Pak vucutlar nurdu sonsuz sedanın

Misli yoktu gayri canı fedanın

Şu öksüz Türklüğüm selsebil oldu

 

Ezanlar selâlar sizlere şahit

Melekler sizlerle ediyor ahit

Bir selam bekliyor binlerce zahit

Şu öksüz Türklüğüm selsebil oldu

Rahmetle…

Hilmi Özden

15 Temmuz.2017

 

[1] Cennette bir ırmak