Hüseyin HATIL: YİTİRDİK

YİTİRDİK Hüseyin HATIL Sevgiyi, bağlılığı, vefayı, hoşgörüyü ve daha birçok iyi-güzel-doğru kavramı yitirdik. Modernizm adı altında bize sunulan-dayatılan hayat tarzına uyum sağlamaya çalıştıkça yitirdiğimiz değerlerin sayısı…