Monthly Archives: Eylül 2015

Suzan ÇATALOLUK: Seyahatnameler ve Gerçekleri

Seyahatnameler ve Gerçekleri Suzan ÇATALOLUK TÜRK YURDU Haziran 2013 – Yıl 102 – Sayı 310 Seyahatnameler… Resmi tarihin dışında olan, yabancı gözüyle yazılmış eserler. Diplomatların, seyyahların, tüccarların hatta esirlerin müşahedesine dayanan, hadiseleri,

Osmanlı Sosyal Yapısında Tasavvuf / Ahmet Şeref CERAN

Osmanlı Sosyal Yapısında Osman Gazi’den Fatih’e Kadar Tasavvuf Hareketinin Umûmî Görünüşü-I Ahmet Şeref CERAN KONEVİ Dergisi, Temmuz 1985, S.28, s.31-36 Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra harekete geçen beylikler, otoritelerini sağlamak maksadıyla kendi

ZULÜM ve TERÖR KARŞISINDA SESSİZ KALINAMAZ.

BUNCA ZULÜM ve TERÖR KARŞISINDA SESSİZ Mİ KALALIM? Muharrem GÜNAY SIDDIKOĞLU Bir Kur’an kavramı olan el-emr-i bi’l ma’ruf ve’n-nehyi anil münker; “iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak” anlamına gelir. Bütün peygamberlerin ortak görevi

KARACAHİSAR’DA VATAN / Prof. Dr. Hilmi Özden

KARACAHİSAR’DA VATAN Prof. Dr. Hilmi Özden Rahmetli Prof. Erol Güngör’ün deyimiyle “Bizim medeniyet eserlerimizin ve kültür kıymetlerimizin âdeta imbikten geçmiş, numunelerini vermiş ve yapıcı gücümüzün en yüksek sembolü haline gelmiş Osmanlı Devleti’nin