DEMOKRASİDE SOYSUZLAŞMA VE MİLLİYETÇİLİK-PROF.DR. İBRAHİM KAFESOĞLU

PROF.DR. İBRAHİM KAFESOĞLU
DEMOKRASİDE SOYSUZLAŞMA VE
MİLLİYETÇİLİK
YUNUS BUĞRA YILMAZ ARŞİVİNDEN

MİLLÎ IŞIK
AYLIK FİKİR DERGİSİ
SAYI:33
SAHİBİ: MİLLÎ IŞIK NEŞRİYAT ORTAKLIĞI ADINA
N. BOZKURT

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: ALTAN DELİORMAN
SEKRETER: ÜMİT SİNAN TOPÇUOĞLU
TARİH: OCAK 1970
YAYIN YERİ: İSTANBUL