Monthly Archives: Şubat 2015

Türklük / Ahmet B. ERCİLASUN

Sorular ve cevaplar: Türklük Soru: Türk kimdir? Cevap: Türk milletine mensubiyet şuuru taşıyan insandır. Soru: Mensubiyet şuurunun kaynağı nedir? Cevap: Aynı millete mensup diğer fertlerle ortak/benzer olan özelliklerdir. Ortak soy, ortak dil,

ADALETTEKİ VATAN / Hilmi Özden

ADALETTEKİ VATAN Prof. Dr. Hilmi Özden  Caniler başı öcalanın terörist arkadaşının (AHK -halen kandildedir-) kayınbiraderi Avusturya’da öcalanın aleyhinde konuşur. Karar: eleştiren infaz edilecektir ve edilir. Yetmez, Tunceli’deki babası da öldürülecektir, o da