Monthly Archives: Ekim 2013

Yıldırım GÖRGEN: KURTULUŞ MİTİNGİ, MÜFTÜ TEVFİK ve ABDURRAHMAN KAMİL OLMAK

-Behçet Kemal Gürsoy ve Hayati Bice Beylere ithafen-   Yıl 1919… Osmanlı Devletinin son günleri İstanbul işgal altında iken Yunan ordusu da İzmir’e çıkmıştır. Uzun süren savaşlar, mağlubiyetler ve yokluk içindeki halk

Muharrem GÜNAY: ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK ANLAYIŞI

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK ANLAYIŞI Muharrem GÜNAY Cumhuriyetçilik ilkesi, devlet hayatında milli egemenliği, milli iradeyi ve hür seçimi temel kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasi rejim olarak ifadesi “Cumhuriyet”tir. Cumhuriyet

Gültekin ÖZTÜRK: EBED-MÜDDET MİLLİ CUMHURİYET

 EBED-MÜDDET MİLLİ CUMHURİYET Gültekin ÖZTÜRK 1000 küsur yıl sonra büyük fedakârlıklar yaparak kurduğumuz “Milli devletimizin” yönetim şekli olan “Cumhuriyetin” ilanının 90. yılını buruk bir şekilde de olsa onurla kutlamaktayız. Milli devletimizin ve

Dr. Hayati BİCE: Ahlâk ve Etik

Ahlâk ve Etik Dr. Hayati BİCE Son birkaç aydır, sağlık ve etik konusuna yoğunlaştığım  meslekî bir çalışma içerisinde idim. Bu nedenle yazılarıma epeyce bir süre ara vermiştim. Etik konusunu ele aldığım çalışma

Muharrem GÜNAY: ATATÜRK’E YÖN VERENLER

ATATÜRK’E YÖN VERENLER Muharrem Günay (SIDDIKOĞLU) Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye’de giriştiği inkılâp hareketlerinde Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde yetişen şair, yazar ve düşünürlerden ilham aldığı bilinmektedir. Atatürk’ü en çok etkileyen ve O’nun

Muharrem GÜNAY: ATATÜRK’TE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

ATATÜRK’TE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI MUHARREM GÜNAY SIDDIKOĞLU Atatürk, Türk milletini dil, tarih, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı insanların oluşturduğu bir toplum olarak kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre: “Türkiye

Gültekin ÖZTÜRK: TUZ KOKMUŞTUR…

TUZ KOKMUŞTUR… Gültekin ÖZTÜRK Devlet; Yasama, yürütme, yargı erklerine sahip olan ve bu güçleri sayesinde toplum hayatının en üst otoritesi sayılan kurumdur. Bu soyut otoritenin varlığının somutlaşması/anlaşılması yasa koyup yürütebilmesi sayesinde gerçekleşir.

Dr. Hayati BİCE: Ülkücü İçin Temel Ahlâk Yaklaşımları

Ülkücü İçin Temel Ahlâk Yaklaşımları Dr. Hayati BİCE Ahlâk değerleri, evrensel ölçüde iyi olan, zamanla ile ve tekil olaylarda değişmeyerek kalıcı nitelik kazanmış, her durum ve zamanda geçerli kavramlardır. Hareketlerinde ölçülü olmak,

Değerli Büyüğümüz Nevzat Kösoğlu Hakk’a Yürüdü.

Türk Milliyetçilerinin Değerli Büyüğü Nevzat Kösoğlu Hakk’a Yürüdü. Türk kültür ve düşünce hayatının önde gelen isimlerinden, yazar, fikir adamı ve Ötüken Neşriyat’ın kurucularından Nevzat Kösoğlu bugün sabah vefat etti. Yazar, fikir adamı,

“TARİHTE BUGÜN” – EKİM AYI GÜNLÜĞÜ – ÖMER ARISOY

“TÂRİHTE  BUGÜN” – EKİM AYINDA NELER OLDU? Ömer ARISOY “…Zafer veya bozgun olsun, bir milleti toptan ilgilendiren günlerin hepsine büyük günler diyoruz. Buradaki “büyük” kelimesi onun millet hayatındaki büyük ehemmiyetini göstermek için