ÜLKÜ-YAZ Kurucular Kurulu

Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ) Kuruldu

ÜLKÜ-YAZ kurucular kurulu şu isimlerden oluşuyor: Genel Başkan Hayati Bice, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Alnıaçık, Genel Sekreter Kürşat Tecel, Genel Sayman Behçet Kemal Gürsoy ve üyeler: İsmail Kandemir, Gültekin Öztürk, Metin Bozdemir, Ahmet Rasim Sağ, Muzaffer Özdallı.

Ülkücü yazar ve sanatçıları bir araya getirme hedefinde birleşen bir grup yazar ve aydın tarafından Ankara Valiliği’ne 12 Eylül 2012 günü verilen dilekçe ile Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ) kuruldu. Dernek kuruluşundan sonra yapılan görev taksimi ile ÜLKÜ-YAZ Genel Başkanlığı’na Dr. Hayati Bice, Başkan yardımcılığına ise Şükrü Alnıaçık getirildi. Kuruluş dilekçesinden verilmesinden sonra ÜLKÜ-YAZ kurucuları, Alparslan Türkeş’in Ankara’nın Beştepe semtindeki kabrini ziyaret ettiler.

Kuruluş hedef ve çalışma programını bir bildiri ile kamuoyu ile paylaşan ÜLKÜ-YAZ, Türk milletinin Türklük şuuru temelinde, İslâm ahlâkını bürünmüş millî geleceğini inşa etme çalışmalarına kültürel alanda destek olacağını duyurdu. Millî şuur ve iman ile olduğu kadar bilim ve fikir gücü ile de donanarak, Türk milliyetçiliğini ve ilkelerini, “Türk-İslâm Ülküsü”nü yaymak; böylece milli şuur ve benliği güçlendirmek; dünya Türklüğünü Türkiye içinde ve dışında tanıtmak, dünya ölçeğinde Türklük meselelerine çözüm yollarını aramak ÜLKÜ-YAZ’ın hedefleri arasında gösterildi.

Kuruluş bildirisinde internet medyasında ortaya çıkan başıbozukluğa dikkat çeken ÜLKÜ~YAZ, “En kısa sürede oluşturacağı ve kamuoyu ile paylaşacağı “Ülkücü Ahlâk Sözleşmesi” ile bir mutabakat oluşturmayı ve başta üyeleri olmak üzere, yazar ve sanatçıların kişiliklerini hedef alan ahlâkdışı saldırıları tesbit ederek, hakaret sahiplerinin yasal yaptırımlara muhatap olmasını sağlamayı hedeflediklerini de açıkladı.

ÜLKÜ-YAZ’ın yapacağı çalışmalar özetlenirken şu görüşlere yer verildi: “ÜLKÜ-YAZ ay ve yıl bazında yapacağı değerlendirmelerle Türk kültürüne hizmet eden yazarları ve eserleri değerlendirerek milliyetçi şair ve yazarların mahkûm edildikleri ‘suskunluk sarmalı’nı kıracağı gibi kalemi ile millete ihanet eden odakları da deşifre edecektir. Türk edebiyatı ve sanatına yeni isimlerin kazandırılması kapsamında eser veren ve ancak piyasa şartları nedeniyle eserini okur ile buluşturamayan şair ve yazarların emek mahsulü çalışmalarının gün ışığına çıkması için gerekli altyapıyı oluşturacak ve böylece Türk kültürünün yeni isimlerle canlanmasına katkıda bulunacaktır. Eser sahibi yazar ve sanatçıların yayınevleri ile ilişkilerindeki suiistimallerin ve telif hakları ihlallerinin önlenmesi de ÜLKÜ-YAZ’ın ilgi alanında olacaktır.”

 

Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ) Kuruluş Bildirgesinin tam metni için Bkz. http://ulkucuyazarlarbirligi.org/?p=2409