Muharrem GÜNAY: KENDİMİZİ KURTARMAK

VATAN VE MİLLETTEN ÖNCE KENDİMİZİ KURTARALIM

MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

Hz. Ömer kendisine atfedilen bir sözde: “İnandığınız gibi yaşayınız. Zira inandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar” der. Bildiği ve inandığı gibi yaşamayan ilim sahipleri Cuma suresi beşinci ayette kitap yüklü merkeplere benzetilmiştir. Bu bakımdan başta İslam âlimleri ve din görevlileri olmak üzere, İnsanları Allah yoluna çağıran, vatan ve millet kurtarma davasında olan kadoların öncelikle inandığı gibi yaşamaları, haset/çekememezlik, gösteriş; riya, fitne, fesat çıkarmak gibi kötü huy ve alışkanlıklardan uzak kalarak, namazlarını ikâme etmeleri ve kendilerini kurtarmaları sonra da millet ve vatan kurtarma ve dine ve vatana, millete hizmet etme davasında bulunmaları gerekir.
MHPLİ VE ÜLKÜCÜ KADROLAR ALLAH RIZASINI GÖZETMELİ
İnandığı gibi yaşayan ve ilmi ile amel eden bir lidere ve öndere tâbi olmak Hz. Peygambere tâbi olmak gibidir. Yine ilmi ile amel eden bir imamın arkasında namaz kılmak Hz. Peygamberimiz (sav)in arkasında namaz kılmak gibidir. İnandığı gibi yaşayan kadroların arasında bulunmak Peygamber Efendimizin ashabı ile bir ve beraber olmak gibidir. İlmi ile amel eden ve inandığı gibi yaşayanlar Kur’an-ı kerim’de ve hadisi şeriflerde övülmüşlerdir.
Allah (cc) Yüce kitabımızda şöyle buyuruyor: “(İnsanları din, ibadet ve itaat için) Allah’a çağıran, Salih amal işleyen (Söylediğini önce kendisi yapan) ve “Şüphesiz ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü (olan) kimdir?” (Fussilet 41:33) “Ey iman edenler yapmayacağını şeyleri niçin söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri (başkalarına yapın) diye söylemeniz Allah katında büyük öfke ile karşılanır.” (Saf 61: 2-3)
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor: “İnsanlar helak oldu, içlerinden ancak âlimler kurtulabildi. Âlimler de helak oldu; ancak içlerinden ilmi ile amel eden kimseler kurtuldu. Ve ilmiyle amel edenler de helak oldu; ancak onların içinde de sadece amelini ihlâsla yapanlar kurutulabildi.”
Bu ayete göre ilmi ile amel etmenin yanında gösterişten, riyadan, hasetten, çekememezlikten uzak kalarak sırf Allah rızası için sâlih amel işleyenlere dikkat çekilmiş ve kurtulmak için ayrıca sâlih amel işlemenin gereğine parmak basılmıştır. Bu anlamda MHP’li ve Ülkücü kadrolar her iş ve eylemde Allah rızasını gözetmeli ve esas almalıdır. Az olsun, küçük olsun benim olsun düşüncesi yerine bir olalım, iri olalım diri olalım düşüncesi mutlaka hayata geçirilmelidir.
MHP’LİLER VE ÜLKÜCÜLER YÜKSEK VASIFLI TÜRK OLMALI
Merhum liderimiz TÜRKEŞ “Fitne, fesat, haset, kibir, rastgele laf söylemek, sır saklamamak gibi “ bir mü’minde bulunmaması gereken kötü huy ve alışkanlıklara dikkat çektikten sonra “Benimle dava arkadaşı olacaksanız her şeyden önce yüksek vasıflı Türk olmaya mecbursunuz” demişti.
İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLAMAK İÇİN ÖNCE NAMAZA BAŞLAMAK GEREKİR..
Kur’an-ı kerim’de 87 ayette geçen namaz Allah tarafından Kur’an’da emredilen ilk ve en önemli görevlerden biri olup imandaki samimiyetin en önemli göstergesidir. Namaz imandan sonra en önemli ibadettir. Namaz bütün sahte tanrıları ve sahte dinleri red edip, kula kulluktan kurtulup sâdece Allah’a kul olmak ve O’nun önünde eğilmektir. Namaz Allah’tan başkasına ibadet etmemek ve el açmamaktır. Namaz Fatiha suresinde buyrulduğu gibi kendilerine nimet verilen peygamberler, sıddîkler şehitler ve sâlihlerle (Nisa 4/69) bir ve beraber olmaktır. Namaz Allah’ (c.c.) ın dosdoğru yol, benim yolum, “Sırat-ı Müstegım” dediği İslâm üzere olmaktır. Namaz tıpkı camide olduğu gibi İslâm düşmanı fikirler, inançlar, sistemler karşısında birlik olup saf saf durmaktır.
“Namaz kılan kurtulmuştur.”
Namaz Allah (c.c.) ile kul arasında bir bağdır. Namazı terk eden bu bağı kesmiş ve koparmış olur. Müslümanlar günde beş defa “Hayyaalassalâh, Hayyaalelfelah” çağrısı ile Allah ile barışa ve kurtuluşa davet edilmektedirler. Bu bakımdan namazı ikâme eden/ ruhuna uygun olarak kılan kul öncelikle kendisini kurtarmış ve Yüce Yaratıcısı ile barışmış olur.
Namazı dinin direği olarak ilan eden Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
“Namazı Olmayanın Dine Bağlılığı Yoktur”
“Güvenilirliliği olmayan kimsenin kâmil imanı yoktur, temizliği olmayanın da namazı yoktur, namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir.” (Taberanî, el-Mu’cemüs-Sağîr, 1/113; Suyûtî, el-Câmius-Sağîr, 2/387)
Yüce kitabımız Kur’an-ı kerimde müminlerin hem namazı muhafaza ettikleri hem de zâyi ettikleri anlatılır. Mü’minûn ve Mearic surelerinde bir mü’minde bulunması gereken özellikler anlatılırken: “Onlar Namazlarını muhafaza ederler/korurlar.”(Mü’minun/ 9) “Onlar (güzel huy sahibi olarak) namaza devamlıdırlar. “ (Meâric, 23) Denilir.
Namaz kıldıkları halde kötü huy ve alışkanlıklara devam edenler için Meryem suresi 59. Ayette “Namazını zâyi edenler” olarak söz edilir. Bu bakımdan namaz kılmakla beraber, namaz ahlakını ve ahkâmını hayatımıza hâkim kılmamız gerekir.