Şükrü ALNIAÇIK: Taş Medreseli Ülkücülere…

Onlar…

Onlar, soğuk savaş döneminin, sıcak çatışma ortamında kızıl işgal tehdidi altındaki Başkentin, İstanbul’un, İzmir’in ve bütün metropollerin karanlık cadde ve sokaklarında “Yüz milyonluk büyük Milliyetçi Türkiye’nin temelinde birer çakıl taşı” olmak için yola çıkmışlardı.

Onlar, kızıl emperyalistlerin stratejik hedefi haline gelen mahalle ve meydanlarda, yurtlarda ve kampüslerde Ruhi Kılıçkıran’ın, Yusuf İmamoğlu’nun Süleymen Özmen’in, Dursun Önkuzu’nun yol arkadaşı oldular… Ölenler “Uçmağ”a vardı; kalanlar yine kutlu yola savruldular.

Onlar, Şamil ruhlu dualarıyla, Akdeniz’e ve Karadeniz’e, bozkıra ve yaylaya, Anadolu’ya ve Trakya’ya, dosta güven verdiler. Turan illerinin umut ışığı oldular.

Onlar, Kürşat soylu naralarıyla Asya’ya ve Avrupa’ya, Moskova’ya ve Pekin’e, Tiran’a ve Sofya’ya, Atina’ya ve Erivan’a, düşmana korku saldılar. Yaban ellerin kabusu oldular.

Onlar, Türk olarak doğmanın ve bir Türk gibi yaşamanın “müşahhas abideleri” oldular…

Onlar, vurdular, vuruldular, işkence ve zulüm gördüler, icabında dost kurşunuyla öldüler ama yılmadılar, yıkılmadılar… Çünkü onların “Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti” vardı.

Onlar, gün oldu karanlık dehlizlerde, el yordamıyla bir ışık aradılar, kahpe labirentlerde aç susuz akşamlayıp, kör kuyularda sabahladılar ama..

Onlar, her zaman bir Bozkurt dikkatiyle hedeflerini buldular, Ülkü Yolu’ndan hiç ayrılmadılar.

Onlar, 12 Eylül zulmünden 33 yıl sonra yine bir arada, yine omuz omuza, yine yanyanalar. Taş Medreseli Ülkücüler, liderin emaneti altında MHP çatısı altında kurumsallaşıyorlar.

Onlar, bugün yine Türklüğü tarih sayfalarından silmeye çalışan, İla’y-ı kelimetullah düşmanı bütün zalimlerin, münafıkların ve çağdaş Nemrutların uykusunu kaçıran yiğit yürekli Bozkurtlar…

Onlar şimdi bir kez daha diriliyor ve yeniden şahlanıyorlar.

Onların bu 35 yılından hepimizin alacağı dersler vardır. Allah (cc) onları esirgesin. Şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Üzerlerine hiç yakışmayan “benlik”ten azad eylesin. Burçlarına düşman sancağı değdirmesin; çünkü son sancağıdır bu “Üç Hilal” Türklüğün ve İslamiyetin…

Selam olsun Asyanın Bozkurtlarına, Kürşat’ın çerilerine, selam olsun “almadan vermenin sırrına erenlere,” selam “Allah Yolu”nun gerçek mücahitlerine…

Selam olsun Taş Medreseli Ülkücülere!