Muharrem GÜNAY: NAMAZ VE ARKADAŞ SEÇİMİ

OTUZ RAMAZAN OTUZ KONU VE OTUZ HİKÂYE:
NAMAZ VE ARKADAŞ SEÇİMİ

Muharrem GÜNAY
Arkadaşın, insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Öyle ki arkadaşı, insanın cennet ya da cehennem ehli olmasına vesile olabilir. Bu bakımdan ahlak sahibi bir Müslüman kiminle arkadaş olduğuna dikkat etmelidir. Kur’an’da arkadaş seçimine dikkat çekilir:
Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam (barış) olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz, derler.” (Kasas suresi,28/55)
İnanan insan arkadaş seçiminde titizlik göstermeli, İslâm ahlakını yaşayan ve namaz ehli insanlarla arkadaşlık etmelidir. Peygamberimiz(sav) “Salih arkadaş yalnızlıktan daha iyidir; yalnızlık da kötü arkadaştan daha iyidir.” (Bihar-ül Envar, c.15, s.51) buyurarak, yalnızlık korkusuyla arkadaş edinmenin yanlışlığına dikkat çeker.
“Ah Keşke iyilerle Beraber Olsaydım”
Kur’an, Allah’tan ve İslam ahlakından yüz çevirip, kötülerle bir olmuş kişilerin ahirette söylediği “Ah keşke!” ifadesiyle, yaşadığı büyük panik ve korkuyu tarif eder. Bu insanlar hayatları süresince kendisini uyaranlara kulak vermemiş, “batıla ve tutkulara dalıp gidenlerle, birlikte dalıp gitmiş” (Müddessir Suresi, 45), sapkın arkadaşlarına uyarak yoldan çıkmış, dinin direği olan namazı terk etmiştir. Şimdi kendisi gibi dünya hayatında Allah’ın sınırlarını korumayan, kulluk görevlerini yerine getirmeyen, büyüklük taslayan insanlarla beraber Allah’ın huzuruna getirilmiştir.
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın yolları açık iken, arkadaşlarının etkisinde kalarak kendisine tanınan fırsatı kaçırmış olmanın verdiği pişmanlık gittikçe artar. Öyle ki ellerini ısırır, içini yakan dönüşü olmayan pişmanlık sözlerine yansır:
“O gün, zulmeden, ellerini (hınçla) ısırarak (şöyle) der: “Ah keşke, elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım, Vah yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim. Çünkü o, gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden (Kur’an’dan) saptırmış oldu. Şeytan da insanı ’yapayalnız ve yardımsız” bırakandır.” (Furkan: 27–28–29)
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları velî (sırdaş, dost ve idareci) edinmeyin. Onlar (ancak) birbirlerinin yâr ve yardakçısı (İslâm’ın da düşmanı) dırlar. Kim onları (ve aynı zihniyette olanları) velî edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah (böylece kendilerine ve müslümanlara) zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez.” (Maide:51)
“(Ey Mü’minler!) Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah (c.c.) ve O’nun Rasûlü’dür; bir de (Allah’ın emirlerine) boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekât veren mü’minlerdir. (Maide:55)
Kim Allah’ı, Rasûlü’nü ve mü’minleri velî (ve dost) edinirse, işte Allah taraftarı onlardır; mutlaka galip geleceklerdir. (Maide:56)
Bu iki âyet-i kerîmede Yüce Allah kendisine inananlara galibiyet vaat ediyor ve üç dost gösteriyor ki bunlar; Allah, Allah’ın Rasûlü ve Müminlerdir.
Buhâri’nin rivayet ettiği bir hadis-i kudside Allah Rasulü, Rabbından naklen şöyle buyurmaktadır: “Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse Ben ona harb ilan ederim…”(Buharî, Rîkak, 38)
Hz. Ali buyuruyor ki:
Kimin durumunu kestiremiyorsanız; dinini bilmiyorsanız, onun çevresine bakın. Eğer arkadaşları Allah’ın dinine bağlıysalar, o da Allah’ın dini üzeredir. Şayet arkadaşları Allah’tan başkasının dini üzere iseler, onun Allah’ın dininden nasipsiz olduğunu bilin. Çünkü Rasûlullah (s.a.v) şöyle derdi: “Allah ve âhiret gününe inanan bir kimse kâfiri kardeş, faciri arkadaş edinmesin. Kim kâfiri kardeş ya da faciri arkadaş edinirse, facirdir, kâfirdir.” Hz. Ali(Bihar-ül Envar)
Kişi Dostunun Dini İle Dindardır. (Hz. Muhammed)
Arkadaşın, insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Öyle ki arkadaşı, insanın cennet ya da cehennem ehli olmasına vesile olabilir. Bu bakımdan ahlak sahibi bir Müslüman kiminle arkadaş olduğuna dikkat etmelidir.
“Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam (barış) olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz, derler.” (Kasas suresi,28/55)
İnanan insan arkadaş seçiminde titizlik göstermeli, Kur’an ahlakını yaşayan insanlarla arkadaşlık etmelidir. Peygamberimiz(sav) “Salih arkadaş yalnızlıktan daha iyidir; yalnızlık da kötü arkadaştan daha iyidir.” (Bihar-ül Envar, c.15, s.51) buyurarak, yalnızlık korkusuyla arkadaş edinmenin yanlışlığına dikkat çeker.
Arkadaş Arkadaşını Hayra Götüren Ve Hayra Vesile Olan İnsandır
Ebû Hüreyre (r a )’den rivâyete göre, Rasûlullah (s a v ) şöyle buyurmuştur: “Kişi dostunun dini üzeredir Bu yüzden kişi kimi dost edineceğine iyi baksın ” (Ebû Dâvûd, Edeb: 16)
”Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” “Adam ahbabından bellidir”, “Üzüm üzüme baka baka kararır”, “Sarı öküzün yanında duran ya huyundan ya tüyünden” gibi atasözleri, “Kişi dostunun dini üzeredir” “Mü’min mü’minin aynasıdır” gibi hadisler, “Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.”(Mâide suresi/51)
“Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin.” (Al-i İmran 28), “Şüphesiz biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.” (Araf 27), “Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl 100) ayetleri güzel ahlak ve dost seçiminin önemine dikkat çekmektedirler.
Allah’ın kitabından ve Sevgili Peygamberimizin ahlakından uzaklaşmak münafıklık alametlerindendir. Bu konuda Nisa suresinde şöyle buyrulur:
Onlara: Allah’ın indirdiğine (Kitab’a) ve Resûl’e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.” (Nisa: 61)
“Kötü insanlardan birisi de, şerrinden dolayı insanların kendisinden sakındığı kimsedir. (Mâlik Muvatta)
Bir Müslüman kiminle arkadaş olacağına dikkat etmelidir. Arkadaş seçiminde özellikle namaz kılan insanları seçmelidir. Namaz kılmayan insanlarla yapılan dostluk, namaz kılan insana zarar verebilir Allah korusun namazın terkine vesile olabilir.

***

ŞEYTANIN İŞİNE BAK!
Günlerden bir gün şeytanın yolu bir köye düşmüş.
Keyfi yerinde olan şeytan, sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineği sağan genç bir kadını uzaktan izlemeye başlamış.
Şeytan, kadını epeyce izledikten sonra yerinden kalkıp kazığa bağlı buzağının ipini biraz gevşetmiş. Buzağı bu, az ötede annesinin sütünün kovaya sağılmasını aç karnına izlemeye daha fazla dayanamamış. Buzağı yerinde debelendikçe boynundaki ip biraz daha gevşemiş ve sonunda yular hepten çözülmüş. Koşarak annesini emmeye giden buzağı, süt kovasına çarpmış ve bütün sütler yere dökülmüş. Sağdığı süt ziyan olunca siniri tepesine çıkan genç kadın, eline geçirdiği odunu buzağının kafasına vurmasıyla yavru kan içinde yere yıkılmış. Yavrusuna saldırılmasına kayıtsız kalmayan inek bir tekmede kadını yere serip öldürmüş. Uzaktan geçmekte olan kadının kayınpederi, ineğin gelinini öldürdüğünü görüp, elindeki tüfekle ateş ederek ineği öldürmüş. Silah sesini duyan koca koşup gelmiş. Karısını yerde cansız yatar, babasını da elinde tüfekle görünce, belinden silahını çekip, tek atışta babasını öldürmüş. Kısa bir süre sonra gerçeği öğrenen genç adam bu kadar acıyadayanamayacağını düşünüp, bir kurşun da kendi kafasına sıkarak canına kıymış. Bütün bu olayları bir kenardan izleyen şeytan, Bu felaketi de bana yüklerler. Buzağının ipini gevşetmekten başka ben ne yaptım şimdi demiş.