Kategori Arşivi: Can Mustafa Çebi

Can Mustafa Çebi : EXPEDİENS AD HOC (BU AMAÇ İÇİN ARAÇ)

Aracın Sakramentik Amaçsallaşması Arjantin’in ünlü futbol kulübü Boca Juniors’ın maçlarını oynadığı La Bombonera stadyumun girişinde şöyle yazar; “Boca es mi religion, Maradona es mi dios, La Bombonera es mi iglesia!” Bu ifadenin

Can Mustafa ÇEBİ: ÇEVRECİLİK MİLLİYETÇİLİK İLİŞKİSİ SORUNSALI

Bir ırmak, ormanlık dağ geçitlerinden ve kayalık boğazlardan süzülerek akıyor. Mukaddes devletin bir heyeti bu ırmakta akan suyu işletilmeyerek heba olan bir enerji olarak görüyor. Irmağın aktığı boğazlardan birine bir hidroelektrik santrali

Can Mustafa ÇEBİ: Sloganik Dilemma

SLOGANİK DİLEMMA Can Mustafa ÇEBİ Slogan terimi; bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz olarak tanımlanır. Kısa ve çarpıcı olması sloganın tesirini arttırmada önemli bir etkenken,

Can Mustafa Çebi: TİPOLOJİK SINIFLANDIRMA

ARVASİ VE NECDET SEVİNÇ ÖTESİNDE, GEMEİNSCHAFT/GESELLSCHAFT ÜZERİNDEN TİPOLOJİK SINIFLANDIRMA Can Mustafa ÇEBİ İddialı bir başlık. Keza öyle olmak zorunda. Çünkü ötelerine geçmek zorundayım. “Zorundayım” ifadesindeki birinci tekil şahıs kurgusu dahi konuya içkin, birinci

Can Mustafa ÇEBİ: Şair ve Siyasetçi Uyuşmazlığı

POETİKA VE POLİTİKE, İMGELEM VE RASYONALİTE ÜZERİNDEN ŞAİR VE SİYASETÇİ UYUŞMAZLIĞI Can Mustafa ÇEBİ   “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı” diye başlar Yuhanna İncili, sözün önemini vurgular biçimde.

Can Mustafa ÇEBİ: TÜRK TİPİ MODERNLEŞME VE KAFİRLER CENNETİ

“…Ve eşcardan kapusı ile ve dehliziyle odalar yapmışlar, berg-i sebze ile puşide olmuş eşcarı ve guna-gun şekillere komuşlar ve biir vaz’u hey’et üzre tertib etmişler ki, bi’t-tab rü’yetinde ferah ve sürur müşahade

3 MAYIS ÜZERİNDEN BİR MİLLİYETÇİLİK MÜTALAASI- Can Mustafa Çebi

Türk ve dünya tarihinin en önemli fikirlerinden biri hiç şüphe yok ki milliyetçiliktir. Daha özelde millet ve milliyetçilik kavramları, hangi teorik altyapıya dayanırsa dayansın toplumsal ve ondan vücut bulan siyasal yaşamı etkileyen

Can Mustafa ÇEBİ: HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ VE ORDU İLİ TÜRKLÜĞÜ

İnsanlığın tarihini muhtelif açılardan ele almak mümkündür. Bu ele alışlar çeşitli saiklerden beslenir. Kimisi tarihi; savaşlar, kimisi siyasi gelişmeler, kimisi teolojik değişimler, kimisi sosyal kırılmalar, kimisi ekonomik ilişkiler, kimisi iklimsel durumlar üzerinden

Can Mustafa ÇEBİ: BİR ZOON POLİTİKON ZARURETLİĞİ

BİR ZOON POLİTİKON ZARURETLİĞİ Can Mustafa ÇEBİ “Vatan borcunu mezada çıkaran bireyci-maddeci falan filan zihniyetine karşı, yaşasın milli mukaddesatlarını her şeyin üstünde tutan maneviyatçı-toplumcu Türk milliyetçiliği”. Diyerek sonlandırmışım beş sene evvel yazdığım

Can Mustafa ÇEBİ: KUDÜS VE TEO-POLİTİK TAVIR

KUDÜS VE TEO-POLİTİK TAVIR  Can Mustafa ÇEBİ Türk milliyetçiliğinin amentüsü şöyle başlar : Tarih milletler mücadelesidir. Bu kendi milliyetçiliğimizi meşrulaştırmak için de zaruri bir ön kabuldür. Şayet tarihin bir milletlerden mücadelesinden ibaret

Can Mustafa ÇEBİ: Türkiye’de Kırdan Kente İç Göç

Türkiye’de 1950’lerden Günümüze Kırdan Kente İç Göç -Belli Başlı Nedenler ve Sonuçlar- Can Mustafa ÇEBİ Göç, insanlık tarihi boyunca bütün toplumları ve devletleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. Göç, kültürel, ekonomik,

Can Mustafa ÇEBİ: SOSYAL BİLİMLER, DOĞA BİLİMLERİ VE ÜLKÜCÜLÜK

SOSYAL BİLİMLER, DOĞA BİLİMLERİ VE ÜLKÜCÜLÜK Can Mustafa ÇEBİ İlim yani bilim için muhtelif tanımlamalar mevcuttur. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ve empirik kanıtları temel alan bilgidir veya gözlemlenebilir ve deneysel

Can Mustafa ÇEBİ: KIZIL ELMA

  KIZIL ELMA Can Mustafa ÇEBİ Önce ne olmadığından başlayalım. Yesrib’in hurması veya Frenk’in üzümü değildir. Cildi gençleştirmez, bünyeyi esritmez , yalnızca ruhu diri tutar. Ülküdür , ülkücülere hastır. Alınabilirliği ve satılabilirliği

SOĞUK İÇİNİZ-CAN MUSTAFA ÇEBİ

İlerde lazım olacak. Bazı kavramları yerli yerine oturtamadığımızda yel değirmenleri ile savaşan Don Kişotlara dönüyoruz. Ben Cervantes değilim hikâye anlatmam… Ne demiştik?‘’Coca-Cola’’nın yani resmi adıyla The Coca-Cola Company’nin yani bu şirketi yöneten

MODERN İNSANIN POST-MODERN GERİ DÖNÜŞÜMÜ-CAN MUSTAFA ÇEBİ

İnsanlık kabaca üç toplum modeline göre tasnif edilir. Avcı-Toplayıcı Toplumlar, Tarım Toplumları ve Sanayi Toplumları. Bu tasnifte temel unsurlardan biri insanların doğayla ilişkileridir. Avcı-Toplayıcı Toplumlar doğayla iç içedir. Çünkü yaşamaları için gereken

OTOMOBİL KAPİTALİSTTİR BİSİKLET SOSYALİST-CAN MUSTAFA ÇEBİ

İdeolojileri belli bir kalıba oturtmak zordur. Oturursa dogmatikleşir. Cemil Meriç’in “İzmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” ifadesi bu hususta anlam bulur. İdeolojilerin belli bir kalıba oturması için doktrinleşmesi gerekir. Doktrinleşen bir fikir statikleşme