Etiket Arşivi: Can Mustafa Çebi

Can Mustafa ÇEBİ: ÖTEKİ İLE İRTİBAT VE GİRİFTLİĞİN MİLLİYETÇİ ANALİTİĞİ

“Suriyedeki sosyal şartların neticesi olarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış bir bireyim. Cinsiyetim önemsiz, keza bunun bile verilecek cevaplarda belirleyici olduğunu düşünüyorum. Adım da önemsiz yine keza Türkiye’de yaşayan birçok insanla aynı

CAN MUSTAFA ÇEBİ- PESİMİST BİR İSYAN YAZISI OLARAK: SİSYPHOS VE SULARI ISLATAMAYANLAR

Hangi kültür havzasında yeşerirse yeşersin antik dönemlerin mitolojik anlatıları her çağ için insanoğluna referans olabilir. Yazıyla daha sıkı ilişki kurabilmiş toplumların bu konuda daha mahir olduklarını da bir hak teslimi olarak itiraf

Can Mustafa ÇEBİ: ÇEVRECİLİK MİLLİYETÇİLİK İLİŞKİSİ SORUNSALI

Bir ırmak, ormanlık dağ geçitlerinden ve kayalık boğazlardan süzülerek akıyor. Mukaddes devletin bir heyeti bu ırmakta akan suyu işletilmeyerek heba olan bir enerji olarak görüyor. Irmağın aktığı boğazlardan birine bir hidroelektrik santrali

Can Mustafa ÇEBİ: Sloganik Dilemma

SLOGANİK DİLEMMA Can Mustafa ÇEBİ Slogan terimi; bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz olarak tanımlanır. Kısa ve çarpıcı olması sloganın tesirini arttırmada önemli bir etkenken,

Can Mustafa ÇEBİ: Şair ve Siyasetçi Uyuşmazlığı

POETİKA VE POLİTİKE, İMGELEM VE RASYONALİTE ÜZERİNDEN ŞAİR VE SİYASETÇİ UYUŞMAZLIĞI Can Mustafa ÇEBİ   “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı” diye başlar Yuhanna İncili, sözün önemini vurgular biçimde.

Can Mustafa ÇEBİ: TÜRK TİPİ MODERNLEŞME VE KAFİRLER CENNETİ

“…Ve eşcardan kapusı ile ve dehliziyle odalar yapmışlar, berg-i sebze ile puşide olmuş eşcarı ve guna-gun şekillere komuşlar ve biir vaz’u hey’et üzre tertib etmişler ki, bi’t-tab rü’yetinde ferah ve sürur müşahade

Can Mustafa ÇEBİ: HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ VE ORDU İLİ TÜRKLÜĞÜ

İnsanlığın tarihini muhtelif açılardan ele almak mümkündür. Bu ele alışlar çeşitli saiklerden beslenir. Kimisi tarihi; savaşlar, kimisi siyasi gelişmeler, kimisi teolojik değişimler, kimisi sosyal kırılmalar, kimisi ekonomik ilişkiler, kimisi iklimsel durumlar üzerinden

Can Mustafa ÇEBİ: KUDÜS VE TEO-POLİTİK TAVIR

KUDÜS VE TEO-POLİTİK TAVIR  Can Mustafa ÇEBİ Türk milliyetçiliğinin amentüsü şöyle başlar : Tarih milletler mücadelesidir. Bu kendi milliyetçiliğimizi meşrulaştırmak için de zaruri bir ön kabuldür. Şayet tarihin bir milletlerden mücadelesinden ibaret

Can Mustafa ÇEBİ: Türkiye’de Kırdan Kente İç Göç

Türkiye’de 1950’lerden Günümüze Kırdan Kente İç Göç -Belli Başlı Nedenler ve Sonuçlar- Can Mustafa ÇEBİ Göç, insanlık tarihi boyunca bütün toplumları ve devletleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. Göç, kültürel, ekonomik,

Can Mustafa ÇEBİ: SOSYAL BİLİMLER, DOĞA BİLİMLERİ VE ÜLKÜCÜLÜK

SOSYAL BİLİMLER, DOĞA BİLİMLERİ VE ÜLKÜCÜLÜK Can Mustafa ÇEBİ İlim yani bilim için muhtelif tanımlamalar mevcuttur. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ve empirik kanıtları temel alan bilgidir veya gözlemlenebilir ve deneysel

Can Mustafa ÇEBİ: KIZIL ELMA

  KIZIL ELMA Can Mustafa ÇEBİ Önce ne olmadığından başlayalım. Yesrib’in hurması veya Frenk’in üzümü değildir. Cildi gençleştirmez, bünyeyi esritmez , yalnızca ruhu diri tutar. Ülküdür , ülkücülere hastır. Alınabilirliği ve satılabilirliği

MODERN İNSANIN POST-MODERN GERİ DÖNÜŞÜMÜ-CAN MUSTAFA ÇEBİ

İnsanlık kabaca üç toplum modeline göre tasnif edilir. Avcı-Toplayıcı Toplumlar, Tarım Toplumları ve Sanayi Toplumları. Bu tasnifte temel unsurlardan biri insanların doğayla ilişkileridir. Avcı-Toplayıcı Toplumlar doğayla iç içedir. Çünkü yaşamaları için gereken

Can Mustafa ÇEBİ: KOLEKTİF BİLİNÇ

Milletlerin oluşumunda daha doğrusu millet tariflerinde farklı görüşler mevcuttur. Millet olgusu üzerine kendini konumlandırmış olan milliyetçilik fikrinin de ne şekilde tanımlandırılacağı veya kavramsallaştırılacağı hatta doktrine edileceği milletlere göre farklılık arz eder. O