Divan-ı Hikmet 8. Baskı Kitapçılarda…

Divan-ı Hikmet / Ahmed Yesevî / Hazırlayan: Dr. Hayati Bice

Türk Edebiyatı’nın en temel eserlerinden birisi olan Dîvân-ı Hikmet’in 8. baskısı yapıldı.

Ahmed Yesevî konusunda birçok yayını bulunan ÜLKÜ~YAZ Genel Başkanı Hayati Bice’nin, 25 yıllık emeğinin mahsûlü olan bu eser, yeni bulunan elyazmalarından elde edilen yeni şiirlerin de eklenmesiyle bugüne kadar dünyada basılmış en mükemmel metin hâlini aldı.

Temel klasiklerimizden birisi olan Divân-ı Hikmet, her Türk ailesinin kütüphanesinde bulunması gereken bir eser.

***

“İlk kez 1993 yılında Hoca Ahmed Yesevî Yılı vesilesi ile yayına hazırladığım Divân-ı Hikmet, birçok baskı ile, onbinlerce nüsha halinde Türkiye’de yaşayan okurlara sunuldu. Divân-ı Hikmet yayınlarımda araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarına esas olmak üzere, hikmetlerin günümüz dilinde okunuşu yanında Türkistan Türkçesi’ndeki özgün metinlerini de yayınlamış olmam bilim insanları için faydalı olmaktadır.

Ortaya çıkan yeni kaynaklardan yapılan derlemelerle hikmetlerin sayısı, ilk baskıdaki 144 sayısından, önce 217’ye ve son yapılan eklerle 256’ya ulaştı.

Hikmetlerde işaret edilen âyet ve hadislere kitabın son kısmında yer verilerek kadim kültürümüzden uzak yetişen genç okurların eserin tasavvufî diline aşinalık kazanması hedeflendi. Bugüne kadar hazırladığım Divân-ı Hikmet baskılarında, eserin hacmini arttıran Hazret-i Pîr-i Türkistan hakkında verilen biyografik bilgiler, zamanla hacimli bir kitap boyutuna ulaştı ve muhtelif yayınevleri tarafından basıldı.

Bu yeni baskı ile de Hazret Sultan Yesevî’den himmet talebimi tekrar edeceğim…”
Dr: Hayati BİCE
ÜLKÜ~YAZ Genel Başkanı

İnternetten Sipariş:
https://www.kitapyurdu.com/kitap/divani-hikmet-hoca-ahmet-yesevi-samuaciltli/9231.html