Yazar Arşivi: Muharrem Günay

Muharrem GÜNAY: Gönül Adamı Olmak

GÖNÜL ADAMI OLMAK Muharrem GÜNAY SIDDIKOĞLU Gönül, genel olarak “kalp”, bazen de “nefis” anlamına kullanılan Türkçe bir kelimedir. Nihad Sami Banarlı’nın Türkçenin Sırları adlı eserinde belirttiği gibi gönül, Türkçenin deyim ve terim

İSMAİL GASPIRALI’NIN KIZILELMA’SI DİLDE, FİKİRDE, İŞDE BİRLİK Muharrem Günay (Sıddıkoğlu)

İSMAİL GASPIRALI’NIN KIZILELMA’SI DİLDE, FİKİRDE, İŞDE BİRLİK Muharrem Günay (Sıddıkoğlu) Türklük ve Türk Dünyası denince aklımıza ilk gelmesi gereken isimlerden birisi de Gaspıralı İsmail’dir. Türk Dünyası’nda O’nun gibi fikir ve dava adamları

Muharrem GÜNAY: İ’LÂY-I KELİMETULLAH VE NİZÂM-I ÂLEM ÜLKÜSÜ

İ’LÂY-I KELİMETULLAH VE NİZÂM-I ÂLEM ÜLKÜSÜ Muharrem Günay (Sıddıkoğlu) Türkçe sözlüklerde cihan ve âlem sözcükleri dünya, evren, kâinat anlamlarında, i’lâ yüceltmek, nizam ise, düzen anlamında kullanılmıştır. Kur’an’da 73 defa “âlemîn” seklinde çoğul

Muharrem GÜNAY: TÜRKLERE GÖNDERİLEN PEYGAMBERLER

TÜRKLERE GÖNDERİLEN PEYGAMBERLER-OĞUZ HAN PEYGAMBERMİDİR-ZÜLKARNEYN A.S. OĞUZHAN MIDIR? Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU) Eski Türkler, her şeyi yoktan var eden, bir ve Tek olan Allah’a iman ediyorlar ve O’na kendi lisanları ile “Gök Tanrı”

Muharrem GÜNAY: TÜRKÇÜLÜK AYNI ZAMANDA İSLÂMCILIKTIR.

TÜRKÇÜLÜK AYNI ZAMANDA İSLÂMCILIKTIR Nasıl ki Türk demek Müslüman demekse, Türkçülükte aynı zamanda İsâmcılık demektir. Başta Ahmed Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Z. Gökalp, Gaspıralı İsmail, Hüseyin-zâde Ali Bey, Mehmed Emin (Yurdakul) Bey,

ALPARSLAN TÜRKEŞ’TE KIZILELMA, TURAN, CİHAN HÂKİMİYETİ, NİZÂM-I ÂLEM VE İ’LÂYI KELİMETULLAH ÜLKÜSÜ DÜŞÜNCELERİ MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

ALPARSLAN TÜRKEŞ’TE KIZILELMA, TURAN, CİHAN HÂKİMİYETİ, NİZÂM-I ÂLEM VE İ’LÂYI KELİMETULLAH ÜLKÜSÜ DÜŞÜNCELERİ MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU) Türklük ve Türk Dünyası denince, her Türk’ün aklına Alparslan TÜRKEŞ gelmelidir. Çünkü Türk Dünyası’nda O’nun gibi

TÜRKÇÜLÜK ANLAYIŞIMIZ VE BU ANLAYIŞA SALDIRILAR

TÜRKÇÜLÜK ANLAYIŞIMIZ VE BU ANLAYIŞA SALDIRILAR MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU) Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin özel adıdır; Türkçülük Türk milletini sevmek demektir. Türkçü kelimesinin sonundaki “çü” eki taraf olmayı ifade eder. Türkçü; Türk taraftarı, Türk’ten

Muharrem GÜNAY: HACI BAYRAM VELÎ

HACI BAYRAM VELÎ Muharrem GÜNAY Osmanlı devletinin büyümesinde ve gelişmesinde, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında önemli katkıları olan mutasavıflardan birisi de Hacı Bayram-ı Velî’dir. Hacı Bayram-ı Veli asıl adı Ebû Hamîdüddin Aksarâyi olan

3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ’NÜ TÜRKÇÜLER BAYRAMINA ÇEVİRMELİYİZ

. 3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ’NÜ TÜRKÇÜLER BAYRAMINA ÇEVİRMELİYİZ MUHARREM GÜNAY Türk Milliyetçiliği hareketinde önemli günlerden ve dönüm noktalarından birisi de 3 Mayıs 1944 Türkçülük/Milliyetçilik Olayları’ dır. Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944’te başlayan

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDA TASAVVUF VE TARİKATLAR

+ OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDA TASAVVUF VE TARİKATLARIN YERİ VE ÖNEMİ Muharrem GÜNAY Moğollar Orta Asya Türklüğü ve medeniyetini ve Abbâsi İslâm hilafetini tahrip ederken onların kılıçlarından ve zulümlerinden kaçan Türkmenler akın akın

Muharrem GÜNAY: BAŞBUĞ TÜRKEŞ’İ ANLAMAK

BAŞBUĞ TÜRKEŞ’İ ANLAMAK MUHARREM GÜNAY Türklük ve Türk Dünyası denince, her Türk’ün aklına Alparslan TÜRKEŞ gelmelidir. Çünkü Türk Dünyası’nda O’nun gibi Türklüğe his ve heyecan veren lider ve fikir adamı çok az

MİRAÇ KANDİLİ

İSRA, MİRAÇ VE MİRAÇ KANDİLİ MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU) Halk arasında üç aylar olarak bilinen, Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Rahman, Rahim ve keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara ikram ettiği pek bereketli

KÖNİ EĞRİ BOLSA/ADALET EĞRİLİRSE KIYAMET KOPAR

KÖNİ EĞRİ BOLSA/ADALET EĞRİLİRSE KIYAMET KOPAR Yüce Allah Kur’an-ı kerim’de “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud/112); “Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri (devlet yönetimini), ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle

Muharrem GÜNAY: KUT NEDİR?

KUT NEDİR? KUT’A SAHİP OLMA VE KUT’U KAYBETME SEBEPLERİ NELERDİR? Muharrem Günay (Sıddıkoğlu) Türk dilinin en eski sözcüklerinden birisi olan ve Yüce Allah (c.) tarafından insanoğluna verilen ve gerektiğinde geri alınan kut’un;

Muharrem GÜNAY: OĞUZ KAĞAN METE’Mİ?, AFRÂSYAB MI?, ZÜLKARNEYN MİDİR?

OĞUZ KAĞAN METE MİDİR, AFRÂSYAB MIDIR, ZÜLKARNEYN MİDİR ?.. MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU)   Türk edebiyatının en eski örneklerinden birisi olan Oğuz Kağan Destanı Türk kültürünün ve Türk tarihinin en eski izlerinin görüldüğü

Muharrem GÜNAY: MİLLİ-İNSÂNİ VE İSLÂMİ ÜLKÜMÜZ KIZILELMA

MİLLİ-İNSÂNİ VE İSLÂMİ ÜLKÜMÜZ KIZILELMA Muharrem Günay (Sıddıkoğlu) Türk milleti için Türk cihan hâkimiyeti mefkûresinin sembolü olan Kızılelma çok eski Türk dini inançlarına ve Türk töresine dayanır. Türkler ulaşacakları hedefe ve zafere,