Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ) 2. Olağan Genel Kurulu

Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ) 2. Olağan Genel Kurul İlanı

Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/04/2016 günü saat: 10.00’da; Necatibey Cad. Nu.26/13 Çankaya-Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09/04/2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 

Dr. Hayati BİCE

Ülkücü Yazarlar Derneği

(ÜLKÜ-YAZ)

Yönetim Kurulu Başkanı

_______________________________________________________

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması

3-Divan Heyeti’nin oluşturulması

4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının İbrası

5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

6-Dilek ve Temenniler

7-Kapanış