Ülkücü Yazarlar Derneği 3. Genel Kurul Toplantısı

Ülkücü Yazarlar Derneği 3. Genel Kurul Toplantısı 13/04/2019 günü saat: 10.00’da;
 
Necatibey Cad. Nu.26/13 Çankaya-Ankara adresinde
 
aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20/04/2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
 
Dr. Hayati BİCE
 
Ülkücü Yazarlar Derneği (ÜLKÜ-YAZ)
 

Yönetim Kurulu Başkanı

_______________________________________________________
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması
3-Divan Heyeti’nin oluşturulması
4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının İbrası
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış