Dr. HAYATİ BİCE: ÜLKÜCÜ HAREKET ÜZERİNE NOTLAR / 3. BASKI

ÜLKÜ-YAZ Genel Başkanı Dr. Hayati Bice‘nin ‘Ülkücü Hareketin temel koordinatları üzerine düşülmüş notlar’ını içeren kitabı olan Ülkücü Hareket Üzerine Notlar eserinin 3. Baskısı
ÖNDER Yayıncılık tarafından yapıldı. 

Dr. Bice kitabında;

* Ülkücü Hareket ve İslâmî Kimlik

* Ülkücü Gençlik ve Tasavvufî Yönelişler

* Ülkücü Hareketin Ahlâkî Yaklaşımları

* “İslam Ahlâk ve Fazileti” Sadece Slogan mı?

* ‘Pozitif’ Ülkücülük

* Ülkücü Hareket ve Pantürkizm

* Nazlı Bir Yâr: “Güzel Türkistan”

* Bir Asırlık ‘Bozkurt’ Çekişmesi

* ‘Mankurt’laşmak Nedir?

* Türk Yurtları Neresidir?

* Türk’ün Atası Kimdir?

* “Türk Genom Projesi”

* Irk-Kavim-Millet Tartışmaları

* “Millet-i İbrahim” Bir Soyağacı mı?

gibi bir asırdır Türk fikir hayatının gündeminde olan sorunlara ışık tutuyor, sorulara yanıt veriyor.

=======================