Ramazan-ı Şerif

Ramazan-ı Şerifimiz teşrif etti hilâliyle; hayrlar getirsin âleme…
Bayramına da erelim.

Dr. Hayati BİCE

ÜLKÜ~YAZ Genel Başkanı