Kategori Arşivi: Kenan Eroğlu

Kenan Eroğlu – Solun Eleştiri Hastalığı

 SOLUN ELEŞTİRİ HASTALIĞI Kenan EROĞLU Odgurmuş: Bazı fikir hareketleri ve bağlıları özellikle de sol görüşleri benimseyenler; Sürekli olarak sistemi, Devlet’i, rejimi, yönetimi, hükümeti, ekonomiyi her şeyi hadsiz hudutsuz eleştirirler, Bunun bir sebebi

Kenan EROĞLU: PARTİLERİN İTTİFAK ARAYIŞLARI

PARTİLERİN İTTİFAK ARAYIŞLARI Kenan EROĞLU   Odgurmuş (1):Siyasi partilerin veya sosyal hareketlerin zaman zaman başvurdukları ittifak çabaları, politik zikzakları ve tutarsız politikaları seçmen üzerinde nasıl etki eder? Ya da seçmeni etkiler mi.

Kenan EROĞLU: DENEME, FIKRA, MAKALE

Kenan EROĞLU DENEME, FIKRA, MAKALE HAKKINDA…                  DENEME Bir insanın herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacıyla kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla

Kenan EROĞLU: Tarihin Parçası Olmak

“TARİHİN PARÇASI OLMAK”  Kenan EROĞLU Odgurmuş(1): Bazı arkadaşlar, tarih konusunda lakayt davranırlarken, bazen de kendi tarihimiz hakkında çok olumsuz yaklaşım içine girmektedirler. Milletini sevenlerin, kendilerini tarihin bir parçası olarak görmesi ve tarihe

Kenan EROĞLU: “Kutadgu Bilig” Bin Yıl Öteden Işık Tutuyor.

“Kutadgu Bilig” Bin Yıl Öteden Işık Tutuyor Kenan EROĞLU Değerli Okuyucu Geçmişten günümüze, yazarlarımız ve çizerlerimiz vardır. Her yazarın kendine çizdiği bir yolu olduğu gibi kimi ilime, insanlığa faydalı şeyler yazarken, kimi

Kenan EROĞLU: Savaş Naraları

SAVAŞ NARALARI İLE GÜNÜMÜZDE SAVAŞ KAZANILMIYOR Kenan EROĞLU Odgurmuş: Günümüzde milletlerarasında ve ülke içinde savaş ve mücadele metotları ne şekilde devam ediyor. Eski savaş ve metotlarına göre günümüzde neler değişmiştir. Bu konu

Kenan EROĞLU: Sol’un “Baskı Görüyoruz” Edebiyatı

SOL’UN “BASKI GÖRÜYORUZ” EDEBİYATI Kenan EROĞLU Odgurmuş (1):Bazı insanlar sanki alışkanlık haline getirmişler gibi, olduğundan fazla bir şekilde“eziliyoruz, baskı görüyoruz, hayatımıza karışılıyor”diye sıkça söz ederler. Durum gerçekten böyle midir, Ülkede ezilen ve

Kenan EROĞLU: Kutadgu Bilig Bin Yıl Öteden Işık Tutuyor-2

“KUTADGU BİLİG” BİN YIL ÖTEDEN IŞIK TUTUYOR -2-   Kenan EROĞLU     “Kutadgu Bilig”, Balasagun’lu Yusuf (has hacip ona verilen bir unvandır) tarafından 1070 yılında Kaşgar’da yazılmıştır. “Kutadgu Bilig”, İslami dönemin

Kenan EROĞLU: Düşmanımızın Düşmanı Bize Dost mudur?

Düşmanımızın Düşmanı Bize Dost mudur?   Kenan EROĞLU   Odgurmuş: Bazı durumlar vardır ki, herhangi birisini veya bir durumu olumsuz olarak görmüşsek, o kişi ne yapsa onun hakkındaki olumsuz fikirlerimizi değiştiremiyoruz. Ve olumlu

Kenan EROĞLU: “Öfke Baldan Tatlıdır”

  ÖFKE BALDAN TATLIDIR (!) Kenan EROĞLU   Odgurmuş: Bazen çok öfkeli davranır sağa, sola ve herkese kızarız.. Bu normal bir davranış ve durum mudur? Ögdülmüş:Evet haklısın, bazen dışımızdaki İnsanlara, her şeye,

Kenan EROĞLU: Başarısız İnsanlar Fanatizme Kayar

  “BAŞARISIZ İNSANLAR FANATİZME KAYAR…”   Kenan EROĞLU     Odgurmuş: Ögdülmüş kardeşim, Gelecek üzerinde sürekli karamsar tablo çizen başarısız insanlara ne demeli ? Ögdülmüş: Aile hayatında, iş hayatında veya katıldığı siyasi

Kenan EROĞLU: Odgurmış Diyalogları

    ODGURMIŞ   Kenan EROĞLU     Bin yıl öteden; Odgurmış’dan Ögdülmiş’e “İstemekle elde edilemeyecek olan şeyi istemek fenadır; Te’sir etmeyen biz sözü söylersen, sözün kıymeti kalmaz.” (Kutadgu Bilig, 3828 numaralı

Kenan EROĞLU: Yeterli Bilgisi Olmayanlar

  YETERLİ BİLGİSİ OLMAYANLAR AŞIRI TEPKİ GÖSTERİR   Kenan EROĞLU                 Odgurmuş(2): Nedendir bilinmez bazı konularda olayı ve konuyu fazla bilmeden sebeplerini sonuçlarını anlamadan aşırı

Kenan EROĞLU: Eleştir Ama Düşün

ELEŞTİR AMA DÜŞÜN VE MAKUL OL Kenan EROĞLU                 Odgurmuş: Nedendir bilemiyorum, toplum olarak eleştirmeyi çok seviyor, her konunun eleştirecek bir yönünü buluyoruz. Yerli yersiz

Kenan EROĞLU-Doğru Olmak Yeterli Mi?

Odgurmuş ve Ögdülmüş (1) DOĞRU OLMAK VE HAKLI OLMAK YETERLİ Mİ? Kenan EROĞLU   Odgurmuş: Benim “akıllı” arkadaşım, bu gün size doğrular hakkında bazı şeyler sormak istiyorum. Doğru denilen şey nasıl bir

Kenan EROĞLU: “Kendinden Emin İnsanlar”

-Odgurmış ile Ögdülmiş- 1 “Kendinden Emin İnsanlar Taklit Etmezler” Kenan EROĞLU Odgurmuş: Fikir hareketlerinde bir fikrin mensubunun bir başka fikir hareketi mensubunu taklit ettiği görülüyor, bunun sebepleri üzerinde durabilir miyiz?  Ögdülmüş: Evet