Kategori Arşivi: Ziya GÖKALP

Ziya GÖKALP: REFAH MI, SAADET Mİ?

REFAH MI, SAADET Mİ? Ziya GÖKALP İnsanın iki türlü yaradılışı, iki çeşit cibiliyeti vardır. İnsan hakkında «hodgâmdır, menfaatperesttir» diyenler yanlış söylememişlerdir. Fakat, yine insan için «menfaati­ni düşünmez, fedakârdır» diyenler de doğruyu söylemiş­lerdir.

Ziya GÖKALP: Türkçülük-Turancılık Üzerine…

TÜRKÇÜLÜK NEDİR? Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. O halde, Türkçülüğün mahiyetini anlamak için, millet adı verilen zümrenin mâhiyetini tâyin etmek lâzımdır. Millet hakkındaki muhtelif görüşleri tedkik edelim: 1) Irkî Türkçüler’e göre millet,

Ziya GÖKALP: Ümit

ÜMİT Ziya GÖKALP   Benim ruhum hava ile dolu bir şişeye benzer; bu şişe, hiçbir zaman, hayat menbaı olan müvellidülhumuza [ok­sijen] den mahrum kalmaz. Şişenin içindeki havayı bir muhalliyetülhava [boşaltaç] vasıtasiyle istediğiniz

Ziya GÖKALP: DİN -Şiir-

              D İ N Benim dinim ne ümittir ne korku Allahıma sevdiğimden taparım Ne cennet, ne cehennemden bir koku Almaksızın vazifemi yaparım. Vaiz deme cehennemin ateşi