“Hoca Ahmed Yesevî” Roman Yarışması – 2016

Ülkü Ocakları Genel Merkezi
“Hoca Ahmed Yesevî” Roman Yarışması

Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı olarak “2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı” kapsamında manevi iklimiyle gönüllerimize huzur veren, fikirleriyle ufkumuzu açan Pir-i Türkistan Hazretlerini anmak, anlamak ve anlatmak için yıl boyunca çeşitli etkinliklerin yapılmasını öngören bir Proje Takvimi açıklamıştık.

Şimdi de, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar geniş bir coğrafyanın ilmi ve dini manadaki önderi Ahmet Yesevi Hazretleri’nin anısını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir “Roman Yarışması” açmış bulunuyoruz. Ülkü Ocakları olarak Vakfımızın misyonu gereği, hem yolunu kalemiyle çizen hem de geleceği düşünceleriyle aydınlatan bir nesil yetişmesine katkı sağlayarak Pir-i Türkistan’ın çağlar aşan öğretilerinin yarınlara ulaşmasına vesile olmayı hedeflemekteyiz.

Bu yarışma akabinde dereceye giren eserlerin “Turan” coğrafyasının genç dimağlarının hayat felsefesinde belirleyici olacağına inanıyor, “Turan Ülküsü”nün bu tür kültürel çalışmalarla desteklendiğinde gerçekleşeceğini ümit ediyorum.

Olcay KILAVUZ
Ülkü Ocakları Genel Başkanı

***
Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya gönderilecek eser, tarihî roman türünde olmalı ve roman türünün genel niteliklerini taşımalıdır.
2. Eserin konusunu Hoca Ahmed Yesevî’nin Biyografisi ve Yesevî döneminde Türkistan’da yaşanan tarihî olaylar ve Yesevîlik yolunun öncü şahsiyetleri teşkil etmelidir.
3. Eserin tarihî gerçekliğe uygun, sosyal yönden yapıcı ve Türklüğü birleştirici nitelikte olması esastır.
4. Yarışma Türkçe yazan herkese açıktır ve katılımcı için yaş sınırı yoktur, yarışmaya her yazar sadece bir tek eserle katılacaktır.
5. Eser, Türkçe dil ve imlâ kurallarına uygun olmalı ve eser özgün olmalıdır.
6. Eser, MS Word programında kaydedilmiş A4 sayfasına Times New Roman, 12 Punto, 1,5 Satır Aralığında yazılmış ve en az 150 Sayfa (veya boşluksuz olarak en az 250.000 karakter) hacminde olmalıdır.
7.Eser, MS Word Dosyası (*.doc) olarak yeseviromanyarismasi.2016@gmail.com adresine ekli dosya olarak gönderilecektir. bu e-maile gönderilecek eserin hiçbir yerinde ve iletide yazarın kimliğini belirten, ima eden bir işaret olmamalıdır. Eserin, yarışmaya gönderildiği iletide yazarın ad-soyadını içeren bir e-mail kullanılmaması gerekmektedir. Yarışma sonucu bu e-mail adresine yine ileti olarak gönderilecektir.
8. Eser, 15 Ekim 2016 tarihine kadar teslim edilecek, bu tarihten sonra ulaşan eserler dikkate alınmayacaktır. ön eleme sonrası Değerlendirme Kurulu’nda incelenmesi uygun görülen eserlerden dereceye girenler 2016 Kasım ayı içerisinde açıklanacaktır.
Dereceye girecek bir eser bulunamadığı takdirde bu durum katılımcılara iletilecektir.
9. Yarışmada dereceye giren eserlerden yayınlanmaya değer görülenlerin 2.000 adetlik ilk baskısı kitap haline getirilecek ve yayınlanması karşılığında ödülden başka, ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Yarışmaya katılan ve dereceye giren eserlerin ilk yayın hakkı Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı’na ait olacaktır.

Ödüller:

Birinci Seçilen Eser İçin : 5000 TL.
İkinci Seçilen Eser İçin : 3000 TL.
Üçüncü Seçilen Eser İçin : 2000 TL. Dir

Değerlendirme Kurulu: Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı ve Ülkücü Yazarlar Derneği (Ülkü-Yaz) tarafından belirlenecektir.
Değerlendirme Kurulu çalışma usulünü ve ödüle değer eser olup olmadığını belirlemekte serbesttir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.