ÜLKÜ~YAZ Yönetim Kurulu

ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ

ÜLKÜ-YAZ 3. GENEL KURULU’nda yapılan seçim sonrasında
Yönetim Kurulu Kararı ile Yapılan Görev Dağılımı:  

Dr. HAYATİ BİCE  (Genel Başkan)
Prof. Dr. BİLGEHAN ATSIZ GÖKDAĞ (Genel Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN (Genel Sekreter)
ERDEN IŞIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
İBRAHİM BATAŞ (Sayman Üye)

Ülkü-Yaz Tüzüğü