İdris AYDIN: BİR ŞEHİDİN YOLCULUĞU : GÜN SAZAK

GÜN SAZAK

BİR ŞEHİDİN YOLCULUĞU

İdris AYDIN

Ülkücü- milliyetçi camiada yaşları 50’ nin üzerinde olanlar için sembol isimlerdendir Gün Sazak.

Gün Sazak o dönem Türkiye’ sinde bir dürüstlük anıtıdır.”Gün Sazak Bir Şehidin Yolculuğu” Ötüken Neşriyat’ dan Mayıs 2016’ da yayımlanan bir çalışma. 623 sayfalık çalışmayı hazırlayan ise Himmet Kayhan. Kitap büyük bir boşluğu dolduruyor.

Altı bölümden oluşan kitap “sözbaşı” adlı önsözle başlıyor.

Birinci bölüm kökler başlığı altında “ Aile, Dede Hacı Abdurrahman Ağa, Havva Ana, Baba: Toprak Adamı,İş Adamı ve Siyaset Adamı / Emin Sazak,İstanbul’ da Taşralı Bir Çocuk: Medrese Talebesi Emin, Bıçkın Bir Delikanlı, Mihalıççık’ ta Meşrutiyet: Genç İttihatçı,Ticaret Hayatına Giriş, Ermenilerin Göç Ettirilmesi, Çöküş, Kuva-yı Milliyeci, Milletvekili, Ankara ‘da Bolşevik Modası,İnönü Muharebeleri, İktisadi Durum, Sakarya Melhame –i Kübrası, Sakarya’ dan Sonra, Büyük Zafer ,Bağımsız Milletvekili ,Cumhuriyet’ in İlk Yılları, Eskişehir Bankası, Kuraklık: “İnsanlarımız Ot Yiyor”, Gazi’ ye Şükran, 1929 İktisadi Krizi ve Emin Bey, Nev-i Şahsına Münhasır Bir Milletvekili, Köy Enstitüleri, Köy Okulları ve Emin Sazak,Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Demokrat Parti Yılları, “ adlı yazılardan.

İkinci bölüm ise çocukluk ve gençlik yılları başlığı altında “ Çocuklardan bir çocuk, Bir delikanlının cep defteri, Kaliforniya ‘da bir Eskişehirli, Dönüş “ yazılarından.

Üçüncü bölüm ise İş hayatında yokuş çıkmak: Çileli yıllar başlığı altında” Emin Bey’in ölümü,Müteahhitlik yolunda, Aile depremi, Çırpınışlar, Yüksel inşaat, Ana gibi yar,Atılım, Moskova seyahati, İzmir’ den Van’a ,Bandırma limanı, Ayşe Ana’ nın Ölümü “ yazıları.

Dördüncü bölüm İki dünya : İş ve siyaset başlığı altında “ Türkiye-1970, Gergin ülke, Dündar Bey’ in Tekkesinde, Bir kongre hikayesi, Milliyetçi hareket saflarında, Malazgirt’te 900.yıl toyu, Yurt dışına açılma arayışları, Dündar Taşer’in ölümü, Yüksel İnşaat Anonim Şirketi, MHP Genel Başkan Yardımcısı, 14 Ekim 1973 Seçimleri, CHP-MSP Koalisyonu, Çorbaya tuz, Çirkin politikanın ilk saldırıları, MHP koalisyon hükümetinde, Yüksel’ in yükselişi devam ediyor, Bir ülkücü öğretmen ve Gün BEY, 1977 Seçimleri,” yazıları.

Beşinci bölümde Bakan başlığı altında “ İkinci MC koalisyonu, Meclis’te fırtınalı bir gün, Farklı bir bakan, Doğru memurlar, devleti taşıyan direklerdir, Bir muhafaza memurunun hikayesi, Trakya Gümrüklerini denetleme, Tekel Genel Müdürü, İstanbul Gümrükleri Başmüdürü, Gümrüklere gece ziyareti, Türkeş’ le Ecevit bayramlaşsaydı, “ Memur kıyımı” yaygarası, Kontrolörler kurulu, Eğitimciler, Doğu Gezisi, Gümrüklerde bir şeyler değişiyor, Meclis başkanlığı krizi, Bir kapı hikayesi, Tekel cephesi, Personel hareketleri, Eğitimcilerin eğitimi, Güneş Motel olayı yazıları.

Altıncı bölüm ise son yıllar : Gün batımına doğru başlığı altında “ Karanlık bir yıla girerken, Büyük yürüyüş, Maraş’ta tezgahlanan oyunun ilk kokuları, Tuhaf bir suç, Haşatlı başkan vuruldu, Gümrükler hakkında bir tartışma, Almanya gezisi, Kahramanmaraş’ta kanlı oyun,Hedefteki adam, Şehitlerin huzurunda kurultay, Tuzaklar, Hikmet Başkan’ın şehadeti, Adana katliamı, 14 Ekim ara seçimleri ve sonrası, Kancık savaş, Sisli dünyadaki bazı dostlar,İş hayatında doruğa çıkış, Ve o gün, Ardınca yazıları ve çalışmanın sonuna eklenen kaynakçadan oluşuyor.

Yazar Himmet Kayhan çalışmanın önsözü söz başında kitaba ilişkin olarak şunları söylüyor “ Gün Sazak , 26 Mart 1950 tarihinde on sekizinci doğum günü olduğunu günlüğüne kaydederken şöyle yazmış “ İnşallah,aileme ve vatanıma hayırlı bir evlat olarak yaşarım…” Bu dileği gerçekleşti, ömrü boyunca ailesine hayırlı bir insan oldu ve saf bir vatansever, bir Türk milliyetçisi olarak yaşadı. Türkiye’nin buhranlı yıllarında siyasete girerek Milliyetçi Hareket’ in saflarında yer aldı, inandığı değerler uğrunda tereddütsüz yürüdü. Vuruldu şehit düştü. Siyaset yaparken dikkatleri çeken kişiliğiyle , bakanlık yaptığı sırada gösterdiği duruş ve icraatıyla ,en sonunda şehit oluşuyla Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde yer aldı. Zihinlerde ve gönüllerde derin izler bıraktı.

Bu kitap ,ömür yolculuğu boyunca görüp geçirdikleri, düşünceleri, sevinçleri ve üzüntüleri , hayal kırıklıkları ve başarıları ile onun hikayesidir. Kitabın yayımlanması, Gün Sazak’ın şehit oluşunun otuz beşinci yılına tesadüf etti. Okuyucularımızın ; o yılların Türkiye’sini , dönemin siyasi çalkantılarını , Gün Bey’in hangi şartlar içinde ,hangi yollarda yürüdüğünü anlayabilmeleri için bazı konularda yer, yer ayrıntılara girdik.” 622 Sayfalık çalışmayı ilgiyle okuyacağınıza eminim. Türkiye’nin yakın dönem tarihinin berrak bir anlatımı kitap. Gün Sazak gibi samimi dürüst bir devlet adamını genç kuşakların tanıması adına güzel bir çalışma. Gün Sazak bir şehidin yolculuğunu tarifsiz bir hüzünle okudum.Ülkemizdeki kaçakçılığın kökünü kurutan bir bakanın hazin bir hikayesidir bu çalışma. Toplumların kahramanları vardır Gün Sazak işte o kahramanlardan biridir. O kahramanın hayat hikayesini merak edenler mutlaka ama mutlaka bu kitabı okumalılar.Himmet Kayhan’a böyle yiğit bir Anadolu evladı ile ilgili bir çalışmaya imza attığı için yürekten teşekkürlerimi iletiyorum.

Kendisini bu ülkenin çocuğu olarak gören herkese hararetle bu çalışmayı okumalarını öneriyorum.

Gün SAZAK, Bir Şehidin Yolculuğu

Yazarı :Himmet KAYHAN

Yayınevi: Ötüken

Mayıs 2016