Hilmi ÖZDEN: FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU’NDA VATAN

FIRAT’A AĞIT

Şımarır namertler yiğidi vurur,

Yiğidin al kanı bayrakta kurur,

Ağla vatan ağla gözyaşın kurur,

Yurdumda yiğitler vurulur oldu.

Sanma, bir gün ateş seni de yakar,

Ölüm gümbür gümbür her eve akar,

Analar çaresiz mezara bakar

Yiğidim Ülkücüm Fırat’ım soldu.

PKK, Hınçak-Taşnak bir zaman,

Müslüman ahali eylerdi aman,

Düşmanın hilesi yaman mı yaman,

Yılmaz’ım yüreğe hasretin doldu.

Özden der, bir gün şu sözler biter,

Virane yerlerde baykuşlar öter,

“Çakıroğlu” erler semaya yeter,

Şehidin kanadı Cennet’e yoldu.

Hilmi Özden

21. Şubat. 2015