Etiket Arşivi: Can Mustafa Çebi

HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ VE ORDU İLİ TÜRKLÜĞÜ- Can Mustafa ÇEBİ

İnsanlığın tarihini muhtelif açılardan ele almak mümkündür. Bu ele alışlar çeşitli saiklerden beslenir. Kimisi tarihi; savaşlar, kimisi siyasi gelişmeler, kimisi teolojik değişimler, kimisi sosyal kırılmalar, kimisi ekonomik ilişkiler, kimisi iklimsel durumlar üzerinden

Can Mustafa ÇEBİ: BİR ZOON POLİTİKON ZARURETLİĞİ

BİR ZOON POLİTİKON ZARURETLİĞİ Can Mustafa ÇEBİ “Vatan borcunu mezada çıkaran bireyci-maddeci falan filan zihniyetine karşı, yaşasın milli mukaddesatlarını her şeyin üstünde tutan maneviyatçı-toplumcu Türk milliyetçiliği”. Diyerek sonlandırmışım beş sene evvel yazdığım

Can Mustafa ÇEBİ: KUDÜS VE TEO-POLİTİK TAVIR

KUDÜS VE TEO-POLİTİK TAVIR  Can Mustafa ÇEBİ Türk milliyetçiliğinin amentüsü şöyle başlar : Tarih milletler mücadelesidir. Bu kendi milliyetçiliğimizi meşrulaştırmak için de zaruri bir ön kabuldür. Şayet tarihin bir milletlerden mücadelesinden ibaret

Can Mustafa ÇEBİ: Türkiye’de Kırdan Kente İç Göç

Türkiye’de 1950’lerden Günümüze Kırdan Kente İç Göç -Belli Başlı Nedenler ve Sonuçlar- Can Mustafa ÇEBİ Göç, insanlık tarihi boyunca bütün toplumları ve devletleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. Göç, kültürel, ekonomik,

Can Mustafa ÇEBİ: SOSYAL BİLİMLER, DOĞA BİLİMLERİ VE ÜLKÜCÜLÜK

SOSYAL BİLİMLER, DOĞA BİLİMLERİ VE ÜLKÜCÜLÜK Can Mustafa ÇEBİ İlim yani bilim için muhtelif tanımlamalar mevcuttur. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ve empirik kanıtları temel alan bilgidir veya gözlemlenebilir ve deneysel

Can Mustafa ÇEBİ: KIZIL ELMA

  KIZIL ELMA Can Mustafa ÇEBİ Önce ne olmadığından başlayalım. Yesrib’in hurması veya Frenk’in üzümü değildir. Cildi gençleştirmez, bünyeyi esritmez , yalnızca ruhu diri tutar. Ülküdür , ülkücülere hastır. Alınabilirliği ve satılabilirliği

OTOMOBİL KAPİTALİSTTİR BİSİKLET SOSYALİST-CAN MUSTAFA ÇEBİ

İdeolojileri belli bir kalıba oturtmak zordur. Oturursa dogmatikleşir. Cemil Meriç’in “İzmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” ifadesi bu hususta anlam bulur. İdeolojilerin belli bir kalıba oturması için doktrinleşmesi gerekir. Doktrinleşen bir fikir statikleşme

KOLEKTİF BİLİNÇ-CAN MUSTAFA ÇEBİ

Milletlerin oluşumunda daha doğrusu millet tariflerinde farklı görüşler mevcuttur. Millet olgusu üzerine kendini konumlandırmış olan milliyetçilik fikrinin de ne şekilde tanımlandırılacağı veya kavramsallaştırılacağı hatta doktrine edileceği milletlere göre farklılık arz eder. O