Yıldırım GÖRGEN: Başbuğ ve 9 Işık

Yıldırım GÖRGEN

basbug_elcibey

 Başbuğ ve 9 Işık

Milletler mücadeleleri şeklinde geçen tarih sahnesinde çok az insana nasip olmuştur ki isimleri milletleriyle özdeşleşmiş olsun. İşte bu insanlardan Başbuğ Alparslan Türkeş 1917’de başlayan hayatı boyunca varlık ve yükselmesinin mücadelesini verdiği Türk Milleti’nin ülkücülerinin tabii lideri olmuştur. Hayatının her safhasında Türk Milliyetçiliği’nin mücadelesini veren bu büyük insan her büyük dava adamı gibi çile ve ızdırabla yoğrulmuştur. 1944 yılında Türkçülük‑Turancılık davasında yargılanmış, 27 Mayıs İhtilali’nde devletin bekasından yana tavır koyduğundan sürgün edilmiş, daha sonra siyasete atılmış ve Türk Gençliği’ni, Türk Töresi ve İslam Ahlakı ile yoğurarak büyük Türklük yürüyüşünde önderlik etmiştir.

Başbuğ, büyük bir mücadelenin lideridir ve bu mücadelenin sürecinde birçok eser vermiştir. Eserlerinin en önemlisi -kanaatimce- 9 Işık Doktrinidir. Türk Milliyetçiliğinin geçen yüzyılın başlarında itibaren gelişen siyasal programı Gökalp’tan Mustafa Kemal’e, Atsız’dan Türkeş’e uzayan silsilede olgunlaşmıştır. Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 9 maddelik siyasal program bu gelişimin olgun meyvesidir. İşte adına ‘9 Işık’ dediğimiz bu görüşler bütünü Milliyetçi Hareketin anayasasını oluşturur.1 Ülkücülüğün çerçevesini belirleyen en dış hat bu anayasadır. Elbette 9 Işık yalnızca kitabın içinde yazılanlardan ibaret değildir, bu bir zihniyet ve düşünce yapısının çerçevesi ve ruhudur. Alparslan Türkeş’i, “Başbuğ” yapan en önemli eseridir; ‘9 Işık’

‘9 ışık’ toprak reformundan teknolojik yatırıma, köy kooperatiflerinden eğitim politikalarına bir kısmı bugün gerçek olan çözümleri ilk öneren siyasi program olarak oldukça yenilikçi ve gelişmecidir. “Orta öğretimde Kuran-ı Kerim dersleri konulmalıdır” diyecek kadar keskin ve kararlı, sosyal hayatı düzenleyen ilkeleri ile kapsayıcı ve kucaklayıcıdır. Türk Milletinin karakterini ve büyüklüğünü temel değer alan “9 Işık”, tüm öneri ve çözümlerinin hareket noktası olarak milleti mihenk alır. Başbuğ’un deyimi ile temeli insan sevgisine ve saygısına dayalı milli bir doktrindir.

Türk Milletinin bekasını 9 Işık Doktrini doğrultusunda sağlamaya çalışan erdemli insanlar olan Ülkücüleri, TBMM’de temsi eden MHP milletvekillerinin son eğitim tasarısında verdikleri “Ortaöğretimde Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve ilmihal bilgileri seçmeli ders” önerisi 9 Işık’tan gelen bu fikri itici gücün eseridir. Bu öneride aynı zamanda son zamanlarda gelişen ‘Ülkü’ ve ‘9 Işık’ üzerine yapılan fikri mülahazaların oluşturduğu geliştirici ortamın katkısının da azımsanmayacak değeri vardır.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte devlet ve millet yapısında yaşanılan olumsuzlukları tamir etmek yine Ülkücülere tarihin yüklediği bir sorumluluk olacaktır. “Hiçbir nefse kaldıramayacağı yük yüklemem” buyuran Allah(C.C), omuzlarımıza yüklenen bu yükün kaldırma gücünü de verendir. Başbuğ’un aramızdan ayrılışının 15.yılında sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için ‘Milli Devleti yeniden 9 Işık’la kuracak’ çalışmalara başlamak gerekir. Bunun için “9 Işık Çalışma Grupları” kurup 21.yüzyılı Türkçe yazacak plan ve projeleri hazırlamalıyız. İnanmış her Ülkücü büyük bir güçtür ve büyük işler yapacak kudrettedir.

Türk töresini hayatına ilmek ilmek işleyen Başbuğun açtığı çığırda, Türklük yolunda gücümüzün bir an bile azaldığını göremeyecekler. Başbuğ’dan aldığımız bayrağın bayraktarı ve yükselticisi olacağız. Türk Milletinin bekası ülküsünden taviz vermeyecek ve 21.yüzyılı “Türk Asrı” yapacağız.

Bu yolda ter dökenler mücadeleniz kutlu olsun.         

—————————————————————————-
1 Kürşad Demirci,  MHP’NİN KURAN DERSLERİ TALEBİNİN İDEOLOJİK SEBEBİ http://www.2023istanbul.com/